Nele Jacobs opent het academiejaar in Vlaanderen
Op 23 september is prof. dr. Nele Jacobs, hoogleraar levenslooppsychologie aan de Open Universiteit, keynotespreker bij de opening van het academiejaar van het Hoger Instituut voor Opvoedkunde in Brussel.

Hoger Instituut voor Opvoedkunde in Brussel

Het Hoger Instituut voor Opvoedkunde (HIVO) in Brussel is een instituut dat een professionele nascholing aanbiedt onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs. Op de academische zitting, waarbij getuigschriften en diploma's worden uitgereikt, geeft prof. dr. Nele Jacobs de keynotelezing die de titel heeft 'Hoe wordt er vanuit de wetenschap naar mentale gezondheid gekeken'.

Over Nele Jacobs

Nele Jacobs is hoogleraar Levenslooppsychologie aan de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Zij is daar verantwoordelijk voor de mastervariant Levenslooppsychologie. Zowel in het onderwijs en als in het wetenschappelijk onderzoek gaat haar interesse uit naar positieve geestelijke gezondheid in het dagelijks leven. Daarnaast is ze ook als hoogleraar verbonden aan de School of Mental Health and Neuroscience van de Universiteit Maastricht.