null Scientific and Professional Publishing on Environment and Sustainability

Scientific and Professional Publishing on Environment and Sustainability

  • Natuurwetenschappen
  • NM0802
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.


Inhoud

In de cursus doorloopt u stapsgewijs het gehele publicatietraject. Daarbij neemt u verschillende rollen op u: auteur, reviewer en copy-editor. Op die manier ervaart u hoe het publicatietraject verloopt. U schrijft, ontvangt commentaar van (anonieme) reviewers, geeft commentaar op een artikel van een andere auteur en herschrijft uw eigen werk. Uw (tussen)producten worden gepubliceerd in het elektronische tijdschrift 'e-Journal on Environment and Sustainability'. Docenten en onderzoeksbegeleider geven tijdens het proces handreikingen en terugkoppeling. Aan het eind van de cursus hebt u twee artikelen, een wetenschappelijk artikel en een vakpublicatie, die gereed zijn voor publicatie. Dit biedt u een unieke kans om uw onderzoekswerk aan een breed publiek te tonen.
De cursus wordt afgesloten met een individuele opdracht in het kader van uw persoonlijke ontwikkeling en loopbaanoriëntatie. In een verslag reflecteert u op uw schrijfvaardigheden en geeft u aan wat u na afronding van de masteropleiding wilt gaan doen en hoe u deze ambities wilt gaan realiseren.

Leerdoelen
Na afronding van de cursus Scientific and Professional Publishing on Environment and Sustainability heeft u kennis van de verschillende aspecten die bij het schrijven en publiceren van een artikel komen kijken en bent u in staat om:
- een kadder (framework) en een samenvatting (abstract) van een artikel te maken
- een artikel van een andere student te copy-editen en te reviewen
- een professioneel en wetenschappelijk artikel te schrijven volgens de richtlijnen van een tijdschrift.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Environmental Sciences.

Voor deelname aan deze cursus dient de student de cursus Research Proposal MSc Environmental Sciences (NM0702) afgerond te hebben en voldoende resultaten te hebben verzameld in de Thesis MSc Environmental Sciences (NM990A) teneinde hierover een publicatie te kunnen schrijven. Dit laatste criterium is ter beoordeling van de thesisbegeleider en de examinator van de cursus.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus wordt begeleid in kwartiel 3 t/m 4. Wij adviseren u daarom om aan te melden vanaf medio januari.

De geheel Engelstalige cursus Scientific and Professional Publishing on Environment and Sustainability is een verplichte cursus van de masteropleiding Environmental Sciences. Inschrijving is alleen mogelijk als u beschikt over eigen milieuwetenschappelijke (onderzoeks)gegevens als basis voor een artikel. Concreet komt het er op neer dat u een milieuwetenschappelijk onderzoek heeft uitgevoerd, dan wel daar vergaand mee gevorderd bent. De benodigde onderzoeksgegevens zijn bij voorkeur afkomstig uit uw afstudeeronderzoek in het kader van de masteropleiding. De docent bepaalt of een student wordt toegelaten.

Voorkennis

Passieve kennis van het Engels is noodzakelijk. Actieve schriftelijke beheersing van het Engels is gewenst.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. Er is twee keer per cursusrun een verplichte online begeleidingsbijeenkomst van de cursus.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusmap en een elektronisch werkboek met daarin onder andere links naar diverse informatiebronnen.

Mediagebruik

De cursustaken worden aangeboden via een elektronisch werkboek (in de digitale leeromgeving). De afhandeling van de door de studenten aangeleverde manuscripten en feedback daarop vindt plaats via een elektronisch tijdschrift (e-JES).

Digitale leeromgeving

U start de cursus op de cursussite in de digitale leeromgeving (www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de structuur van de cursus, de studietaken en een groot deel van het cursusmateriaal.