null Open bachelor Bedrijfskunde

Open bachelor Bedrijfskunde

  • Managementwetenschappen
  • 180 EC
Bent u in het verleden aan een universitaire studie begonnen en hebt u deze (nog) niet kunnen afronden? Wilt u uw kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kunt u via een Open bachelor reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kunt u versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze. 
 
In de Open bachelor Bedrijfskunde kiest u voor het specialisme Bedrijfskunde. Maar daarbij bieden wij u de vrijheid om te kiezen voor verbreding en verdieping door uw specialisme uit te breiden met relevante cursussen uit de andere bacheloropleidingen van de OU. U verbreedt zo niet alleen uw kennis en inzicht, ook uw kansen op de arbeidsmarkt stijgen aanzienlijk. In deze Open bachelor kunnen studenten die een bredere wo-bacheloropleiding willen volgen en/of reeds elders een gedeeltelijke universitaire opleiding hebben gevolgd, studiepunten van eerder behaalde wo-vakken inbrengen.
 
Voordelen van het programma
- U kunt tot twee of zelfs drie aansluitende studierichtingen combineren. Zodat u een breed opgeleide professional wordt; iemand die van meerdere markten thuis is en optimaal toegerust voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.
- Voor eerder behaalde universitaire studiepunten kunt u vrijstelling aanvragen. Dus ook als u gestopt bent met een eerdere wo-studie, kunt u uw behaalde studiepunten toch nog verzilveren.
- U heeft de keuze uit een gebonden deel, een verbredingspakket en een deel vrije keuze. Wij staan garant voor de kwaliteit en het getuigschrift is gelijkwaardig aan dat van onze reguliere bachelor.
- U hoeft niet zelf uw opleiding samen te stellen; u maakt een keuze uit vastgestelde delen die zijn afgestemd op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dit bespaart u veel uitzoekwerk en tijd. Mocht u het wel zelf willen samenstellen dan moet het inhoudelijk natuurlijk wel samenhang vertonen.
- Arbeidsmarkt: Met een Open bachelor bent u beter toegerust voor de arbeidsmarkt. U bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in uw opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

De Open bachelor Bedrijfskunde is bedoeld voor studenten die een brede wo-bacheloropleiding willen volgen. Studenten die kiezen voor een specialisme en dit tegelijk combineren met inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines. Zodat u over grenzen heen kunt kijken en uw kans op een loopbaanverbetering zienderogen toeneemt! Zij die reeds elders een gedeeltelijke wo-opleiding hebben gevolgd, kunnen eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.
 
 
 
 

Management studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
  • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
  • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • je studie verkorten met vrijstellingen
  • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
  • studieadvies op maat
  • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)

Opbouw

De Open bachelor Bedrijfskunde (180 studiepunten) bestaat uit:
- Verplichte cursussen (110 studiepunten)
- Verbredingspakket (minimaal 40 studiepunten)
- Vrije ruimte (maximaal 15 studiepunten)
- Afstudeeronderdeel (15 studiepunten).

Kwartielen

Dit programma kenmerkt zich door een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Managementwetenschappen met verbreding van vakken van een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter.
 
Voordat u met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet u het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vindt u hier.
Verplichte cursussen (110 studiepunten)
MB2402 Management en organisatie
MB2502 Ondernemerschap
MB0216 Methoden en technieken van onderzoek
MB0612 Basis academische vaardigheden
MB0202 Organisatiekunde
MB0302 Algemene economie voor management
MB0702 Marketing
MB0402 Financial accounting en administratieve processen
MB1402 Supply chain management
MB0502 Projectmanagement: inrichten van projecten
MB1302 Gedrag in organisaties
MB0112 Human resource management
MB0902 Management accounting
MB1702 Organisatieadvisering en -coaching
MB1002 Projectmanagement: beheersen van projecten
MB1102 Politicologie voor management
MB1202 Strategie van organisaties
MB1502 Financieel management
MB2002 Relatiemarketing in het internettijdperk
MB0802 Kwaliteits- en procesmanagement
 
Afstudeeronderdeel (15 studiepunten)
MB9906 Bachelorscriptie bedrijfskunde
 

Studieduur

6 jaar (bij een studietempo van 30 studiepunten per jaar).

Begeleiding

Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail) en elektronische begeleiding via internet. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Zie hiervoor de betreffende cursussites.

Aanmelden

Nadat u een toelatingsbeschikking voor uw Open bachelor heeft ontvangen, meldt u per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot. De Commissie voor de Examens dient vooraf goedkeuring voor elk programma te geven. Er gelden specifieke toetsingscriteria die staan beschreven in de regeling van de Open bachelorprogramma's. Hier vindt u het aanvraagformulier.

Vrijstelling

U kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor het facultaire programma en voor de vrije ruimte en studiepunten verzilveren via aanschuifonderwijs binnen het verbredingspakket. Indien u bepaalde vakken aan een andere universiteit heeft gevolgd, kunt u deze dus inbrengen in dit programma.

Collegegeld

Het collegegeld dat u betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf uw kosten.
 Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start u voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kunt u in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan u tot uw 55ste levensjaar gebruik kunt maken. U vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Komt u niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor u van toepassing is. 

Fiscale aftrekbaarheid

Wanneer u studeert voor uw huidige of toekomstige baan, kunt u mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.
 

Diploma

U studeert af bij de faculteit Managementwetenschappen.  
Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan de reguliere bachelor. 
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien u op grond van uw getuigschrift Open bachelor wilt doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met een onderwijsadviseur om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Titel

Bachelor of Science (BSc).  Deze titel is internationaal erkend.

Meer informatie

Dit programma is gebaseerd op het kader van de Open Bachelorprogramma's.
Het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het gebonden deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte vindt u hier.
 

Contact

Voor meer informatie over dit programma kunt u contact opnemen met studieadviseur Renate Nowak via info@ou.nl.