null Programma Liberal Arts and Sciences - Open bachelor Informatica

Programma Liberal Arts and Sciences - Open bachelor Informatica
  • Informatica
  • 180 EC
Bent u in het verleden aan een universitaire studie begonnen en hebt u deze (nog) niet kunnen afronden? Wilt u uw kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kunt u via dit Programma Liberal Arts and Sciences reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kunt u versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.
 
De voordelen van het programma 
- Alle faculteiten: Omdat alle faculteiten van de Open universiteit een Programma Liberal Arts and Sciences aanbieden, kunt u een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk natuurlijk wel samenhang vertonen.
 
- Vrijstellingen: Voor eerder behaalde universitaire studiepunten kunt u vrijstelling aanvragen binnen het programma. Dus ook als u gestopt bent met een eerdere wo-studie, kunt u uw behaalde studiepunten toch nog verzilveren.
 
- Kwaliteit: U heeft de keuze uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor u goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Programma Liberal Arts and Sciences is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 
- Trajecten: U hoeft niet zelf een programma te kiezen, maar kunt een keuze maken uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dit bespaart u veel uitzoekwerk en tijd.
 
- Arbeidsmarkt: Met een Programma Liberal Arts and Sciences bent u beter toegerust voor de arbeidsmarkt. U bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in uw opleiding slechts op één discipline zou liggen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor studenten die een brede wo-bacheloropleiding willen volgen. Zij die reeds elders een gedeeltelijke wo-opleiding hebben gevolgd, kunnen eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.

Informatica studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
  • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
  • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • je studie verkorten met vrijstellingen
  • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
  • studieadvies op maat
  • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)

Opbouw

Het Programma Liberal Arts and Sciences - Open bachelor Informatica (180 studiepunten) bestaat uit:
- Verplichte cursussen (100 studiepunten)
- Verbredingspakket (minimaal 45 studiepunten)
- Vrije ruimte (maximaal 15 studiepunten)
- Afstudeeronderdeel (20 studiepunten).

Kwartielen

Dit programma kenmerkt zich door een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Informatica met verbreding van vakken van een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter.
 
Voordat u kunt starten met dit programma, is goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist. Goedkeuring vraagt u aan door middel van het aanvraagformulier. 
Op de pagina Programma's Liberal Arts and Sciences vindt u het aanvraagformulier. Hier vindt u tevens meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket.
 
Verplichte cursussen (100 studiepunten)
IB1302 Besturingssystemen
IB1402 Communicatievaardigheden
IB0702 Computernetwerken
IB1502 Datastructuren en algoritmen
IB0802 Formele talen en automaten
IB1602 Functioneel programmeren
IB0902 Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren
IB0102 Inleiding informatica
IB0202 Inleiding informatiekunde
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties
IB0502 Model-Driven Development
IB1002 Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
IB1102 Objectgeoriënteerd programmeren
IB1202 Practicum ontwerpen en implementeren
IB0302 Relationele databases
IB1802 Security en IT
IB3102 Software engineering
IB1902 Webapplicaties: de clientkant
IB3202 Software testen
IB2002 Wetenschappelijke schrijfvaardigheden
 
Afstudeeronderdeel (20 studiepunten)
IB9902 Voorbereiden afstuderen
IB9906 Afstudeerproject
 

Begeleiding

Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail) en elektronische begeleiding via internet. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd; dit kunnen ook virtuele bijeenkomsten zijn. Zie hiervoor de betreffende cursussites.
 
Voor alle studenten zijn er vier studiedagen aan het begin van een kwartiel.  
Alle studenten die met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Computer Science of Software Engineering bezig zijn, worden van harte uitgenodigd voor de startdag. Deelname is kosteloos.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.ou.nl/-/informatica-studiedag.

Aanmelden

Nadat u een toelatingsbeschikking voor uw Programma Liberal Arts and Sciences heeft ontvangen, meldt u per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen het Programma Liberal Arts and Sciences zijn groot. De Commissie voor de examens dient vooraf goedkeuring voor elk programma te geven. Er gelden specifieke toetsingscriteria die staan beschreven in de regeling van de Programma's Liberal Arts and Sciences. Op de pagina Programma's Liberal Arts and Sciences vindt u het aanvraagformulier.

Vrijstelling

U kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor het facultaire programma en voor de vrije ruimte en studiepunten verzilveren via aanschuifonderwijs binnen het verbredingspakket. Indien u bepaalde vakken aan een andere universiteit heeft gevolgd, kunt u deze dus inbrengen in het programma.

Collegegeld

Het collegegeld dat u betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf uw kosten.
 Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start u voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kunt u in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan u tot uw 55ste levensjaar gebruik kunt maken. U vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Komt u niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor u van toepassing is. 

Fiscale aftrekbaarheid

Wanneer u studeert voor uw huidige of toekomstige baan, kunt u mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.

Diploma

U studeert af bij de faculteit Bètawetenschappen (vakgroep Informatica).  
Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan de reguliere bachelor. 
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Programma Liberal Arts and Sciences als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien u op grond van uw getuigschrift Programma Liberal Arts and Sciences wilt doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met een van onze studieadviseurs om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Titel

Bachelor of Science (BSc). Deze titel is internationaal erkend.

Contact

Voor meer informatie over dit programma kunt u contact opnemen met studieadviseur Janine Voncken via info@ou.nl.