null Open bachelor Informatica

Open bachelor Informatica

  • Informatica
  • 180 EC
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze (nog) niet kunnen afronden? Wil je de kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kun je via de open bachelor reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kun je versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.
 
De voordelen van het programma 
- Aanbod
Omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open Universiteit een open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk natuurlijk wel samenhang vertonen. 
 
- Vrijstellingen
Voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je vrijstelling aanvragen binnen het programma. Dus ook als je gestopt bent met een eerdere wo-studie, kun je behaalde studiepunten toch nog verzilveren. 
 
- Kwaliteit
Je hebt de keuze uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel elders ingebrachte en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor. 
 
- Trajecten
Je hoeft niet zelf een programma te kiezen, maar je kunt een keuze maken uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dat bespaart je veel uitzoekwerk en tijd. 
 
- Arbeidsmarkt
Met een open bachelor ben je beter toegerust voor de arbeidsmarkt. Je bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in de opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor studenten die een brede wo-bacheloropleiding willen volgen. Heb je al elders een gedeeltelijke wo-opleiding gevolgd, dan kun je eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.

Informatica studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
  • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
  • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • je studie verkorten met vrijstellingen
  • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
  • studieadvies op maat
  • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Dit programma kenmerkt zich door een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Informatica met verbreding van vakken van een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter.
 
Voordat je kunt starten met dit programma, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Goedkeuring vraag je aan door middel van het aanvraagformulier. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je hier.

Opbouw

De Open bachelor Informatica (180 studiepunten) bestaat uit
- verplichte cursussen (100 studiepunten) 
- verbredingspakket (minimaal 45 studiepunten) 
- vrije ruimte (maximaal 15 studiepunten) 
- afstudeeronderdeel (20 studiepunten).

Kwartielen

Verplichte cursussen (100 studiepunten)
IB1302 Besturingssystemen
IB1402 Communicatievaardigheden
IB0702 Computernetwerken
IB1502 Datastructuren en algoritmen
IB0802 Formele talen en automaten
IB1602 Functioneel programmeren
IB0902 Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren
IB0102 Inleiding informatica
IB0202 Inleiding informatiekunde
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties
IB0502 Model-Driven Development
IB1002 Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
IB1102 Objectgeoriënteerd programmeren
IB1202 Practicum ontwerpen en implementeren
IB0302 Relationele databases
IB1802 Security en IT
IB3112 Software engineering
IB1902 Webapplicaties: de clientkant
IB3202 Software testen
IB2002 Wetenschappelijke schrijfvaardigheden
Afstudeeronderdeel (20 studiepunten)
IB9902 Voorbereiden afstuderen
IB9906 Afstudeerproject
 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de digitale leeromgeving. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd; dit kunnen ook virtuele bijeenkomsten zijn. Zie hiervoor de betreffende cursussites.

Aanmelden

Nadat je een toelatingsbeschikking voor je Open bachelor hebt ontvangen, meld je je per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de open bachelor zijn groot. De Commissie voor de Examens dient vooraf goedkeuring voor elk programma te geven. Er gelden specifieke toetsingscriteria die staan beschreven in de regeling van de Open bachelorprogramma's. Hier vind je het aanvraagformulier.

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor het facultaire programma en voor de vrije ruimte, en studiepunten verzilveren via aanschuifonderwijs binnen het verbredingspakket. Indien je bepaalde vakken aan een andere universiteit hebt gevolgd, kun je deze dus inbrengen in het programma.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Fiscale aftrekbaarheid

Wanneer je studeert voor je huidige of toekomstige baan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.

Diploma

Je studeert af bij de faculteit Bètawetenschappen.  
Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan de reguliere bachelor. 
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien je op grond van je getuigschrift Open bachelor wilt doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met een van onze studieadviseurs om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Titel

Bachelor of Science (BSc). Deze titel is internationaal erkend.

Meer informatie

 
Studiedag 
Voor alle studenten zijn er vier Informatica studiedagen aan het begin van een kwartiel.  
Alle studenten die met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Computer Science of Software Engineering bezig zijn, worden van harte uitgenodigd voor de Informatica studiedag. Deelname is kosteloos.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.ou.nl/-/informatica-studiedag.

Contact

Voor meer informatie over dit programma kun je contact opnemen met studieadviseur Janine Voncken via info@ou.nl.