null Open bachelor Milieu-natuurwetenschappen

Open bachelor Milieu-natuurwetenschappen

  • Natuurwetenschappen
  • 180 EC
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze (nog) niet kunnen afronden? Wil je de kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kun je via de open bachelor reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kun je versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.
 
De voordelen van het programma 
- Aanbod
Omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open universiteit een open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk natuurlijk wel samenhang vertonen. 
 
- Vrijstellingen
Voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je vrijstelling aanvragen binnen het programma. Dus ook als je gestopt bent met een eerdere wo-studie, kun je behaalde studiepunten toch nog verzilveren. 
 
- Kwaliteit
Je hebt de keuze uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel elders ingebrachte en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor. 
 
- Trajecten 
Je hoeft niet zelf een programma te kiezen, maar je kunt een keuze maken uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dat bespaart je veel uitzoekwerk en tijd. 
 
- Arbeidsmarkt 
Met een open bachelor ben je beter toegerust voor de arbeidsmarkt. Je bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in de opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor studenten die een brede wo-bacheloropleiding willen volgen. Heb je al elders een gedeeltelijke wo-opleiding gevolgd, dan kun je eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.
 

Milieu en natuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
  • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
  • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • je studie verkorten met vrijstellingen
  • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
  • studieadvies op maat
  • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Dit programma kenmerkt zich door een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Natuurwetenschappen met verbreding van vakken van een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter. 
 
Voordat je kunt starten met dit programma, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Goedkeuring vraag je aan door middel van het aanvraagformulier.
Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je hier.

Opbouw

De Open bachelor Milieu-natuurwetenschappen (180 studiepunten bestaat uit
- propedeuse (60 studiepunten) 
- postpropedeuse - Verplichte cursus (10 studiepunten) 
- postpropedeuse - Gebonden keuze (35 studiepunten) 
- verbredingspakket (45 studiepunten) 
- vrije ruimte (15 studiepunten) 
- afstudeeronderdeel (15 studiepunten).

Kwartielen

 
Propedeuse (60 studiepunten)
NB0112 Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen
NB0212 Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen
NB0302 Wiskunde voor milieuwetenschappen
NB0412 Levenswetenschappen: evolutie
NB0502 Scheikunde voor milieuwetenschappen 1
NB0612 Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke processen in de ondergrond
NB0702 Levenswetenschappen: fysiologie
NB0802 Geïntegreerd practicum natuurwetenschappen
NB0902 Gegevens en gevolgtrekkingen
NB1002 Natuurkunde voor milieuwetenschappen
NB1102 Milieubeleid: theorie en praktijk
NB1212 Milieuwetenschappen en duurzame ontwikkeling
Postpropedeuse - Verplichte cursus (10 studiepunten)
NB9804 Research Approaches in Environmental Sciences
Postpropedeuse - Gebondenkeuze (35 studiepunten kiezen uit 80)
NB1302 Systeem aarde: kennis voor klimaat
NB1402 Scheikunde voor milieuwetenschappen 2
NB1502 Voeding en gezondheid
NB1602 Ecosystems and Human Well-being
NB1712 Environmental Toxicology
NB1802 Energy Analysis
NB1902 Bodem en water; een stroomgebiedbenadering
NB2002 Environmental Systems Analysis and Scenarios
NB2102 Geographical Information Systems (GIS)
NB2202 Regional Governance: Policy Analysis, Evaluation and Design
NB2302 Voedselveiligheid
NB2402 Environmentally Improved Production
NB2502 Corporate Responsibility for Sustainable Development
NB2602 Introduction to R - Analysing Big Data for Dynamic Systems
NB2702 Environmental Economics
NB2802 Burgerinitiatieven en duurzaamheid
Afstudeeronderdeel (15 studiepunten)
NB9906 Virtueel milieuadviesbureau: BSc Afstudeeronderzoek
 

Studieduur

De Open bachelor heeft een omvang van 180 studiepunten en wanneer er halftijds wordt gestudeerd (30 studiepunten per jaar), kan de opleiding in zes jaar worden afgerond. Breng je echter cursussen in van een eerder gevolgde opleiding dan neemt het aantal studiepunten dat je nog moet halen af en kan de opleiding dus sneller worden afgerond.

Begeleiding

SJe krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd; dit kunnen ook virtuele bijeenkomsten zijn. Zie hiervoor de betreffende cursussites.

Aanmelden

Nadat je een toelatingsbeschikking voor je open bachelor hebt ontvangen, meld je je per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Starten

Je kunt op ieder moment starten met de Open bachelor, maar we raden je aan om te starten in september of februari met de introductiecursus Aarde, mens en milieu 1.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de open bachelor zijn groot. De Commissie voor de Examens dient vooraf goedkeuring voor elk programma te geven. Er gelden specifieke toetsingscriteria die staan beschreven in de regeling van de Open bachelorprogramma's. Hier vind je het aanvraagformulier.

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor het facultaire programma en voor de vrije ruimte, en studiepunten verzilveren via aanschuifonderwijs binnen het verbredingspakket. Indien je bepaalde vakken aan een andere universiteit hebt gevolgd, kun je deze dus inbrengen in het programma.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Fiscale aftrekbaarheid

Wanneer je studeert voor je huidige of toekomstige baan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.

Diploma

Je studeert af bij de faculteit Bètawetenschappen.
Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan de reguliere bachelor.  
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien je op grond van je getuigschrift open bachelor wilt doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met een van onze studieadviseurs via studieadvies.natuur@ou.nl om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Titel

Bachelor of Science (BSc). Deze titel is internationaal erkend.

Contact

Voor meer informatie over dit programma kun je contact opnemen met de studieadviseur Simone Vijgen via studieadvies.natuur@ou.nl.