null Open bachelor Rechtsgeleerdheid

Open bachelor Rechtsgeleerdheid

  • Rechtswetenschappen
  • 180 EC
Bent u in het verleden aan een universitaire studie begonnen en hebt u deze (nog) niet kunnen afronden? Wilt u uw kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kunt u via een Open bachelor reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kunt u versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.
 
De voordelen van het programma 
- Omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open universiteit een Open bachelor aanbieden, kunt u een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk natuurlijk wel samenhang vertonen.
 
- Vrijstellingen: Voor eerder behaalde universitaire studiepunten kunt u vrijstelling aanvragen binnen het programma. Dus ook als u gestopt bent met een eerdere wo-studie, kunt u uw behaalde studiepunten toch nog verzilveren.
 
- Kwaliteit: U heeft de keuze uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor u goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 
- Trajecten: U hoeft niet zelf een programma te kiezen, maar kunt een keuze maken uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dit bespaart u veel uitzoekwerk en tijd.
 
- Arbeidsmarkt: Met een Open bachelor bent u beter toegerust voor de arbeidsmarkt. U bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in uw opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor studenten die een brede wo-bacheloropleiding willen volgen. Zij die reeds elders een gedeeltelijke wo-opleiding hebben gevolgd, kunnen eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.

Rechten studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
  • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
  • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • je studie verkorten met vrijstellingen
  • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
  • studieadvies op maat
  • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Laws (LLB)

Opbouw

De Open bachelor Rechtsgeleerdheid (in totaal 180 studiepunten) bestaat uit: 
- Verplichte cursussen (50 studiepunten) 
- Gebonden keuze (60 studiepunten)
- Verbredingspakket (45 studiepunten)
- Vrije ruimte (15 studiepunten)
- Afstudeeronderdeel (10 studiepunten)

Kwartielen

Dit programma kenmerkt zich door een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen met verbreding van vakken van een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter. 
 
Voordat u met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet u het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vindt u hier.
Verplichte cursussen (50 studiepunten)
RB3302 Inleiding recht: juridisch vaardig
RB3402 Inleiding recht: kern van het recht
RB0204 Inleiding privaatrecht
RB0402 Rechtsgeschiedenis
RB1502 Recht als wetenschap
RB0202 Inleiding internationaal recht
RB0302 Inleiding Europees recht
RB1012 Europees recht
RB1812 International Law
 
Gebonden keuze (2 rechtsgebieden kiezen uit 3 - 60 studiepunten)
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht
RB0102 Inleiding bestuursrecht
RB0012 Inleiding staatsrecht
RB1602 Constitutioneel recht
RB1702 Schrijven over grondrechten
RB1102 Bestuursrecht I
RB2102 Bestuursrecht II
 
Rechtsgebied Privaatrecht
RB0602 Overeenkomstenrecht
RB1202 Aansprakelijkheidsrecht
RB0702 De dynamiek van het goederenrecht
RB0912 Ondernemingsrecht
RB0812 Burgerlijk procesrecht
RB2602 Arbeidsovereenkomstenrecht
 
Rechtsgebied Strafrecht
RB0104 Inleiding strafrecht
RB1412 Formeel strafrecht
RB1302 Materieel strafrecht
RB2402 Verdieping straf(proces)recht
RB2002 Inleiding criminologie
 
Afstudeeronderdeel (10 studiepunten)
RB9804 Scriptie open bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
 

Begeleiding

Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail) en elektronische begeleiding via de digitale leeromgeving. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Zie hiervoor de betreffende cursussites.

Aanmelden

Nadat u een toelatingsbeschikking voor uw Open bachelor heeft ontvangen, meldt u per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot. De Commissie voor de Examens dient vooraf goedkeuring voor elk programma te geven. Er gelden specifieke toetsingscriteria die staan beschreven in de regeling van de Open bachelorprogramma's. Hier vindt u het aanvraagformulier.

Vrijstelling

U kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen binnen het verbredingspakket en de vrije ruimte. Indien u bepaalde vakken aan een andere universiteit heeft gevolgd, kunt u deze dus inbrengen in het programma.

Collegegeld

Het collegegeld dat u betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf uw kosten.
 Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start u voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kunt u in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan u tot uw 55ste levensjaar gebruik kunt maken. U vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Komt u niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor u van toepassing is.

Fiscale aftrekbaarheid

Wanneer u studeert voor uw huidige of toekomstige baan, kunt u mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.

Diploma

Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan de reguliere bachelor. 
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien u op grond van uw getuigschrift Open bachelor wilt doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met een onderwijsadviseur om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
Het verkrijgen van een 'civiel effect-verklaring' na afronding van de masteropleiding is enkel mogelijk na afronding van de reguliere bacheloropleiding.

Titel

Bachelor of Laws (LLB). Deze titel is internationaal erkend.

Meer informatie