null Open bachelor Rechtsgeleerdheid

Open bachelor Rechtsgeleerdheid

  • Rechtswetenschappen
  • 180 EC
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze (nog) niet kunnen afronden? Wil je je kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kun je via een Open bachelor reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kun je versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.
 
De voordelen van het programma 
- Omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk natuurlijk wel samenhang vertonen.
 
- Vrijstellingen: Voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je vrijstelling aanvragen binnen het programma. Dus ook als je gestopt bent met een eerdere wo-studie.
 
- Kwaliteit: Je hebt de keuze uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor  je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 
- Trajecten:  Je  hoeft niet zelf een programma te kiezen, maar kunt een keuze maken uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dit bespaart je veel uitzoekwerk en tijd.
 
- Arbeidsmarkt: Met een Open bachelor ben je beter toegerust voor de arbeidsmarkt. Je bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in jouw opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor studenten die een brede wo-bacheloropleiding willen volgen. Heb je al elders een (gedeeltelijke) wo-opleiding gevolgd, dan kun je eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.

Rechten studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
  • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
  • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • je studie verkorten met vrijstellingen
  • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
  • studieadvies op maat
  • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Laws (LLB)
Dit programma kenmerkt zich door een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen met verbreding van vakken van een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter. 
 
Voordat je met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je hier.

Opbouw

De Open bachelor Rechtsgeleerdheid (in totaal 180 studiepunten) bestaat uit: 
- Verplichte cursussen (50 studiepunten) 
- Gebonden keuze (60 studiepunten)
- Verbredingspakket (45 studiepunten)
- Vrije ruimte (15 studiepunten)
- Afstudeeronderdeel (10 studiepunten)

Kwartielen

Verplichte cursussen (50 studiepunten)
RB3302 Inleiding recht: juridisch vaardig
RB3402 Inleiding recht: kern van het recht
RB0204 Inleiding privaatrecht
RB0402 Rechtsgeschiedenis
RB1502 Recht als wetenschap
RB0202 Inleiding internationaal recht
RB0302 Inleiding Europees recht
RB1012 Europees recht
RB1812 International Law
Gebonden keuze (2 rechtsgebieden kiezen uit 3 - 60 studiepunten)
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht
RB0102 Inleiding bestuursrecht
RB0012 Inleiding staatsrecht
RB1602 Constitutioneel recht
RB1702 Schrijven over grondrechten
RB1102 Bestuursrecht I
RB2102 Bestuursrecht II
Rechtsgebied Privaatrecht
RB0602 Overeenkomstenrecht
RB1202 Aansprakelijkheidsrecht
RB0702 De dynamiek van het goederenrecht
RB0912 Ondernemingsrecht
RB0812 Burgerlijk procesrecht
RB2602 Arbeidsovereenkomstenrecht
Rechtsgebied Strafrecht
RB0104 Inleiding strafrecht
RB1412 Formeel strafrecht
RB1302 Materieel strafrecht
RB2402 Verdieping straf(proces)recht
RB2002 Inleiding criminologie
Afstudeeronderdeel (10 studiepunten)
RB9804 Scriptie open bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
 

Begeleiding

Standaardbegeleiding (contact met docenten via telefoon of e-mail) en online begeleiding via de digitale leeromgeving. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Zie hiervoor de betreffende cursussites.

Aanmelden

Nadat je een toelatingsbeschikking voor uw Open bachelor hebt ontvangen, meld je je per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot. De Commissie voor de Examens dient vooraf goedkeuring voor elk programma te geven. Er gelden specifieke toetsingscriteria die staan beschreven in de regeling van de Open bachelorprogramma's. Hier vind je het aanvraagformulier.

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen binnen het verbredingspakket en de vrije ruimte. 

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Fiscale aftrekbaarheid

Wanneer je studeert voor je huidige of toekomstige baan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je
aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.

Diploma

Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan de reguliere bachelor.  
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien je op grond van je getuigschrift Open bachelor wilt doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met een studieadviseur om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden. 
Het verkrijgen van een 'civiel effect-verklaring' na afronding van de masteropleiding is enkel mogelijk na afronding van de reguliere bacheloropleiding.

Titel

Bachelor of Laws (LLB). Deze titel is internationaal erkend.