null Open bachelor Rechtsgeleerdheid

RW_BNR_head_large.jpg

Open bachelor Rechtsgeleerdheid

 • Rechtswetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Laws (LLB)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze misschien (nog) niet kunnen afronden? Wil je je kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kun je via deze Open bachelor eerder behaalde studiepunten van een opleiding verzilveren. Op die manier kun je versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar keuze.
 

De voordelen van het programma
 

 • Combinatie van studierichtingen: omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk wél samenhang vertonen.
 • Vrijstellingen: voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je binnen het programma vrijstelling aanvragen. Dus ook als je gestopt bent met een eerdere wo-studie, kun je behaalde studiepunten mogelijk toch nog verzilveren.  
 • Kwaliteit: je kunt kiezen uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 • Trajecten: je hoeft niet zelf een programma te kiezen, maar je kunt kiezen uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dat bespaart je veel uitzoekwerk en tijd. 
 • Arbeidsmarkt: met een Open bachelor ben je beter toegerust voor de arbeidsmarkt. Je bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in de opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is bedoeld voor iedereen die een brede wo-bacheloropleiding wil volgen. Heb je al elders een (gedeeltelijke) wo-opleiding gevolgd, dan kun je eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.

Waarom een open bachelor?
 

 • Vakkennis over opleidingsgrenzen heen
 • Maatwerk voor jouw persoonlijke studiebehoefte
 • Eigen invloed op de samenstelling van je opleiding
 • In je eigen tempo, academisch studeren
 • Je studie verkorten met vrijstellingen
 • Ruime expertise door kennisverbreding
Iris Stins

Student

'Doordeweeks sta ik om half zes op en duik ik nog voor het werk een uur de boeken in'. Lees hier het hele artikel in Modulair.

Dit programma is een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen met verbreding van vakken van een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter. 

Opbouw

De Open bachelor Rechtsgeleerdheid (in totaal 180 studiepunten) bestaat uit: 
- Verplichte cursussen (50 studiepunten) 
- Gebonden keuze (60 studiepunten)
- Verbredingspakket (45 studiepunten)
- Vrije ruimte (15 studiepunten)
- Afstudeeronderdeel (10 studiepunten)

Kwartielen

Voordat je met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je bij Meer info (rechtermenu).
Verplichte cursussen (50 studiepunten)
RB3412 Inleiding recht: kern van het recht
RB0204 Inleiding privaatrecht
RB0402 Rechtsgeschiedenis
RB1502 Recht als wetenschap
RB0202 Inleiding internationaal recht
RB1032 Europees recht
RB1812 International Law
RB3902 Juridisch schrijven
RB0312 Inleiding Europees recht
Gebonden keuze (2 rechtsgebieden kiezen uit 3 - 60 studiepunten)
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht
RB0102 Inleiding bestuursrecht
RB0012 Inleiding staatsrecht
RB1602 Constitutioneel recht
RB1702 Schrijven over grondrechten
RB1102 Bestuursrecht I
RB2102 Bestuursrecht II
Rechtsgebied Privaatrecht
RB0602 Overeenkomstenrecht
RB1202 Aansprakelijkheidsrecht
RB0712 Goederenrecht
RB0912 Ondernemingsrecht
RB0812 Burgerlijk procesrecht
RB2602 Arbeidsovereenkomstenrecht
Rechtsgebied Strafrecht
RB0114 Inleiding strafrecht
RB1412 Formeel strafrecht
RB1302 Materieel strafrecht
RB2402 Verdieping straf(proces)recht
RB2002 Inleiding criminologie
Afstudeeronderdeel (10 studiepunten)
RB9804 Scriptie open bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Academisch studeren op jouw manier

De open Bachelor is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt opdrachten, volgt bijeenkomsten en hebt contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Samen met de studieadviseur bepaal je wat voor jouw persoonlijke situatie het meest ideale studietraject is. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Dit kan zijn telefonisch, videobellen, schriftelijk of online. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte) online of fysieke bijeenkomsten. 
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een tentamen. Dit kan (online) schriftelijk met open of meerkeuzevragen zijn, een mondeling, een opdracht of een combinatie van verschillende onderdelen. Een online tentamen leg je af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving geldt dat je binnen je inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen hebt. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken. In de digitale leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot.
Voordat je met het programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Nadat je van de Commissie voor de examens een toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden.
 
Bij Meer info (rechtermenu) vind je de regeling (met specifieke toetsingscriteria), het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het gebonden deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte.

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen binnen het verbredingspakket en de vrije ruimte. 

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 
 

STAP-budget

 
Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op dit moment nog beperkt, kijk voor actuele informatie op de website.

Diploma

Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan de reguliere bachelor.  
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien je op grond van je getuigschrift Open bachelor wilt doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met een studieadviseur om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden. 
Het verkrijgen van een 'civiel effect-verklaring' na afronding van de masteropleiding is enkel mogelijk na afronding van de reguliere bacheloropleiding.

Titel

Bachelor of Laws (LLB). Deze titel is internationaal erkend.