null OnderwijsInnovatie gaat digitaal!

ALG_OnderwijsInnovatie_2_18_head_large.jpg
OnderwijsInnovatie gaat digitaal!
Op 15 juni 2018 verschijnt de laatste papieren uitgave van het blad OnderwijsInnovatie. Om bij de tijd te blijven gaat OI vanaf september digitaal. Dat biedt meer mogelijkheden en spaart het milieu. Let op! Wilt u het blad blijven ontvangen dan moet u zich opnieuw aanmelden via onze website.

In het juni nummer o.a.

  • Een interview: Barbara Baarsma (Rabobank) en Beatrice Boots (BPT), twee experts op het gebied van aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, hebben duidelijke standpunten hoe die aansluiting verbeterd kan worden.
  • Over onderwijs: De opleiding Facility Management van Zuyd Hogeschool organiseert jaarlijks een internationale week. In het artikel wordt beschreven hoe studenten uit verschillende landen tijdens die week in vital communities werkten.
  • Over onderzoek: Weten hoe leerlingen en studenten goed kunnen leren wordt steeds belangrijker. Om hen goed te gidsen in het leerproces is het belangrijk dat leraren voldoende kennis hebben. De auteurs onderzochten hoe twee effectieve leerstrategieën  behandeld worden in handboeken aan lerarenopleidingen.
  • Het Praktisch artikel: Design thinking of ontwerpgericht oplossen? Toekomstige professionals moeten complexe problemen kunnen oplossen. De vraag is hoe we dit hbo-studenten leren. Design thinking en ontwerpgericht onderzoek bieden beiden dezelfde logica maar verschillen in accent. Met name daar waar het gaat over inhoudelijke uitgangspunten en de organisatie van het ontwerpproces.

En verder 

  • De opinie van Rob Martens: Wie inspecteert de inspectie? Jaarlijks publiceert de Onderwijsinspectie de Staat van het onderwijs. Wat opviel was dat de reacties op het rapport dit jaar veel  feller en tegenstrijdiger waren dan normaal. Waarom eigenlijk?
  • Daarnaast het onderwijs- en onderzoeksnieuws, de column van Ferry Haan en meer interessante artikelen.

Aanmelden! 

Als u als bestaande abonnee het blad wilt blijven ontvangen dan moet u zich, vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  opnieuw aanmelden. Aanmelden kan via onze website. Ook nieuwe abonnees kunnen zich hier aanmelden.

Bent u momenteel abonnee van het gedrukte tijdschrift, maar wilt u het blad (in digitale vorm) niet meer ontvangen, dan is de redactie benieuwd naar de redenen daarvoor. U zou ons enorm helpen als u dit kenbaar maakt op onze website.

Juni uitgave OI online lezen

Het tijdschrift OnderwijsInnovatie is online te lezen via onderwijsinnovatie.nl.