OW_SeamlessLearning_12220_head_large.jpg
Valorisatie
 

EMERGO

Een methodiek en toolkit voor het ontwikkelen van leerzame games zonder franje.

EMERGO staat voor Effectieve Methode voor Ervaringsgericht Onderwijs. Het is een methode en een instrument voor het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren van scenario-gebaseerde games voor het ervaringsgericht verwerven van beroepsvaardigheden.

  • De methode biedt een standaard werkwijze bij het analyseren en ontwerpen van hoogwaardig online activerend onderwijs.
  • Het instrument, de software, is een platform voor het ontwikkelen en uitleveren van dergelijke serious games.

Met EMERGO zijn al ruim tachtig games en simulaties ontwikkeld zowel voor de Open Universiteit als voor andere partijen.

Lees meer over EMERGO

yOUplay

yOUplay (voorheen ARLearn) is het mobiele game platform van de Open Universiteit. In yOUplay vind je:

  • de door de Open Universiteit ontwikkelde educatieve games.
  • een toolkit waarmee je zelf educatieve games, zoals excursies, kunt maken. Je kunt studenten iets laten leren over een plek, vragen over de context laten beantwoorden of foto’s, audio of films laten maken en uploaden. Ondertussen kun je als docent via de auteursomgeving de voortgang van de studenten in real time volgen.

Lees meer over yOUplay

Onderwijsmateriaal

De vakgroep heeft in samenwerking met partners binnen en buiten de Open Universiteit en binnen en buiten Nederland een grote hoeveelheid lesmateriaal online ontwikkeld. Veel daarvan is voor iedereen toegankelijk. Bijvoorbeeld

TYCON-project games
Met de TYCON games kunnen leerlingen en professionals in de bouw hun ondernemersvaardigheden ontwikkelen.
Gratis game, beschikbaar in zes talen
https://tycon-project.eu/index.php/the-game/

Soft Skills Hard Hats
In de bouw is het heel gebruikelijk dat een goede vakman opzichter wordt. Als opzichter hebben ze andere vaardigheden nodig, ‘soft skills’. Bijvoorbeeld samenwerken, leiderschap, communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen.
Met deze trainingsmaterialen kunnen ze die vaardigheden oefenen. Dat kan in een formele onderwijssetting, maar individueel.
Beschikbaar in vijf talen
https://softskillshardhats.eu/home-en/course/

Ancient cities
De online cursus (MOOC) laat zien hoe in Griekse en Romeinse steden in de Oudheid mensen van verschillende culturen, rassen en interesses samenleefden. Veel van wat ze toen deden zien we terug in ons hedendaagse stadse leven.
Gratis cursus, beschikbaar in Engels, Frans en Duits.
https://www.youtube.com/channel/UCxLaX7Dae-9jLpWo1BZluMw

RU EU?
Game waarmee jongeren de nationale en Europese identiteit en waarden verkennen en de impact ervan op het aanpakken van problemen en het nemen van besluiten over onderwerpen die voor jongeren van belang zijn.
hhttps://rueu-project.eu/the-game/

H&S games
In het project H&S games zijn trainingsmaterialen ontwikkeld voor bouwvakkers en bouwvakkers-in-opleiding rond de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvaardigheden voor bouwterreinen. Er is een online training tool ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. In die training tool zitten mini-games om zo het mobiel leren te vergemakkelijken voor gebruikers. De app met de mini-games is te downloaden via Google Play.
De mini-games zijn beschikbaar in zes talen
http://microsites.fundacionlaboral.org/hs-games?idioma=1

WinApp: Action Oriented Learning in the construction industry
http://www.q-zwh.de/nbb/WinApp/masonry1/index.html

Mobile apps

Name

yOUplay

Platform

Android, iOS

Goal

With yOUplay you can play and develop mobile educative games

Contact

Stefaan Ternier

Download

yOUplay in Google Play Store
yOUplay in Apple's App Store

More?

Read more on yOUplay

Name

Feedback Cube Remote

Platform

Android

Goal

Remote control for Feedback Cube (by Dirk Börner). Handy tool for configuring different feedback modes from an ambient learning display.

Contact

Bernardo Tabuenca

Download

Feedback Cube

Name

OUNL Learn Tracker

Platform

Android

Goal

Logging of time devoted to learning. Monitors yardstick with teacher's estimation of time for a given OUNL course. Monitors learning analytics correlating logged time, average time logged by colleagues in the course, and, the initial estimation from the teacher

Contact

Bernardo Tabuenca

Download

OUNL Learn Tracker in Google PlayStore

Name

Onderwijspaspoort (Education Passport)

Platform

Drupal and html5 smartphone app

Goal

Onderwijspaspoort is a webapp that allows teachers to work on their BIO-competences in a structured and easy way. Teachers can record, control and share in a simple way with their smartphone (development) moments.Visual overviews give the teachers insight in his or her personal development. The tool can also be used as an instrument in R&O meetings.

Contact

Jeroen Storm

Name SimHand
Platform Android, iOS
Goal Patient Handover is a very important process in the medical sector. The SimHand App is a role game built around different handover scenarios that allows students learn about Handover in an enjoyable way.
Contact hendrik.drachsler@ou.nl
Download SimHand App in de PlayStore
More The app is developed in the Patient project.
Name WinApp
Platform Android iOS
Goal WinAPP is short for Work process oriented, interactively enhanced and APP supported learning and training in construction VET in Europe. The app supports trainees in vocational education and training (VET) in their work process orientation.
Contact Stefaan Ternier
Download WinAPP in PlayStore
More? the WinApp app was developed in the European project WinApp. Read more on the project site.
Name Health and Safety
Platform Android iOS
Goal The app is an online training tool regarding basic Health and Safety matters for a building site. This tool will be deployed using mini-games scenarios in order to facilitate users mobile learning. 
Contact Stefaan Ternier
Download The Health and Safety app in the PlayStore
More? The app is developed as part of the project H&S games, a project to address the acquisition of basic health and safety skills through innovative methods. Read more on the project site.
Name Firenze
Platform Android iOS
Goal The app guides you through the Italian town of Firenze.
Contact Stefaan Ternier
Download Firenze in the PlayStore
More? The app is used in the Summer School Florence that the Open University of the Netherlands organizes for its students.
Name Ear Coach for Teachers
Platform Android iOS 
Goal The ear coach combines the in-ear receiverwith an app in order to give a teacher feedback during his teaching (sychronous coaching)
Contact Karel Kreijns
Download Ear Coach for Teachers in the PlayStore
More? Read more about the Ear Coach (in Dutch)
Name Upp Games
Platform Android iOS
Goal Basic Health and Safety Skills on Works at Height through Serious Games
Contact Jeroen Storm
Download Upp Games in the PlayStore
More? Read more about the Upp Games project