Onderzoeksprogramma

  

 

De faculteit kent een omvangrijk onderzoekprogramma op het gebied van onderwijstechnologie, online leren en innoveren met ICT, getiteld: Leren en doceren in een door technologie verrijkte leeromgeving. Dat onderzoek wordt langs twee lijnen uitgevoerd.

In de lijn facultaire onderzoek wordt theorievormend en instrumenterend onderzoek verricht binnen het domein van de onderwijswetenschappen dat tevens bijdraagt aan de verdere expertise-ontwikkeling op het gebied van onderwijsinnovatie. Hierbij wordt voortgebouwd op het onderzoek van het Welten Instituut. 

Daarnaast is er een lijn multidisciplinair onderzoek waarin in samenwerking met faculteiten van de Open Universiteit en met andere partners uit het hoger onderwijs problemen worden onderzocht die zich in de praktijk voordoen. De focus ligt daarbij op online leren, blended learning, de inzet van media en op onderwijstechnologie. Zowel onderzoekmatig als ontwerpmatig worden innovaties onderzocht. Partners participeren op verschillende manieren in dergelijke projecten, als mede-onderzoekers, als onderwijsontwerpers en/of als docenten.