ALG_Boek_head_large.jpg
Over ons onderzoek
Het onderzoek binnen de Open Universiteit vindt plaats binnen onderzoeksprogramma’s. Daarbij focust de Open Universiteit op een aantal thema's van de Nationale Wetenschapsagenda.

Multidisciplinaire programma's

Multidisciplinaire programma’s zijn programma’s waarbinnen vakgebiedoverstijgend onderzoek wordt gedaan naar actuele maatschappelijke thema’s. Het College van bestuur heeft voor deze programma's een eigen financiering beschikbaar gesteld. De huidige multidisciplinaire programma's zijn:

Disciplinaire onderzoeksprogramma's

Elke faculteit stelt een eigen vakdisciplinair onderzoeksprogramma op.
Deze programma’s hebben een looptijd van vijf jaar.

Het vakdisciplinaire onderzoek op het gebied van Milieu, Informatica, Informatiekunde en Management vindt plaats binnen het eerder genoemde multidisciplinaire programma Learning and innovation in resilient systems.

Nationale Wetenschapsagenda
Binnen de Nederlandse Nationale Wetenschapsagenda focust de Open Universiteit op drie thema’s: