null Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie

STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie | 5 EC
Code PB0302
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

De cursus Inleiding in de Arbeids- en Organisatiepsychologie is de kennismakingscursus voor de richting Arbeids- en Organisatie (A&O) psychologie. Centraal staat daarbij het verklaren en voorspellen van het gedrag van mensen op het werk. De cursus is opgebouwd rond de volgende vier thema's:
- de werkplek en taken
- de werknemer zelf (op het individuele niveau)
- motivatie en leiderschap
- teams, groepen en de organisatie als geheel.

Deze cursus laat de student kennismaken met vier rollen die psychologen binnen dit werkveld kunnen vervullen en de bijbehorende praktijkgerichte tools (vb. meetinstrumenten, interventietechnieken, evaluatie mogelijkheden) die beschikbaar zijn. A&O-psychologen die de rol van arbeidsdeskundige vervullen worden ingezet om werkplekken/taken te analyseren en medewerkers te begeleiden op het gebied van gezondheid en welzijn op het werk. In deze rol onderzoekt de A&O-psycholoog bijvoorbeeld oorzaken van fysieke of mentale werkbelasting en stress en zoekt naar oplossingen. De A&O-psycholoog die werkzaam is als HRM professional begeeft zich op het terrein van selectie en loopbaanbegeleiding. In deze rol is de A&O-psycholoog bijvoorbeeld betrokken bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, het ontwikkelen van assessment procedures en de ontwikkeling van de competenties van medewerkers. Als trainer/coach worden A&O-psychologen vaak ingeschakeld voor de begeleiding en ondersteuning van leerprocessen. De trainer biedt werknemers vooral leerdoelgerichte instructie en feedback. De coach opereert meer op de achtergrond en is op gezette tijden een klankbord en mentor voor de gecoachte. A&O-psychologen fungeren als organisatie-adviseur/consultant bij interne organisatieveranderingen zoals reorganisaties, overnames en aansturingsproblemen. Daarnaast bestaan er ook interne veranderaars of change agents die zorgdragen voor de interne procesbegeleiding tijdens de daadwerkelijke implementatie van veranderingen.

Leerdoelen
Na het bestuderen van deze cursus:
- heeft u inzicht verkregen in het brede werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie;
- kunt u de verschillende rollen beschrijven die psychologen vervullen binnen het werkveld van de arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie;
- kunt u theorieën en modellen beschrijven die voor het uitvoeren van de verschillende rollen van belang zijn;
- kunt u de belangrijkste vaardigheden benoemen die een psycholoog binnen het A&O-psychologisch werkveld dient te ontwikkelen;
- kunt u diagnose-instrumenten en interventiemethoden beschrijven die psychologen binnen het werkveld hanteren;
- bent u in staat A&O-psychologische theorieën en thema’s toe te passen op de actualiteit;
- kunt u een probleem diagnosticeren in het werkveld van de A&O psycholoog en hiervoor een passende interventie beschrijven.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Aanmelden is niet meer mogelijk.


Voorkennis

Vanwege het Engelstalige tekstboek is passieve kennis van de Engelse taal gewenst.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u stellen aan de docent.

Docenten

Mw. dr. I. van Seggelen-Damen en mw. dr. K. Proost.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Gedurende de inschrijvingsduur beschikt men over drie tentamenkansen welke de student zelf kan inplannen.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een Engelstalig tekstboek en een digitaal werkboek. Het tekstboek Industrial and organizational psychology: Research and practice van P.E. Spector wordt uitgegeven door Wiley, Hoboken (international student edition, 2012).

Het digitale werkboek vormt de leeromgeving. Dit werkboek bevat een overkoepelende case over een fictief ziekenhuis, waardoor u kennis kunt maken met de verschillende rollen van A&O-psychologen in een fictieve organisatie. Om de case met rol-specifieke problematiek verder tot leven te brengen, wordt deze aangevuld met video-interviews met professionals die werkzaam zijn in één van de vier rollen. Hierdoor kunt u ervaren hoe een A&O psycholoog met deze problematiek omgaat in zijn/haar specifieke rol. Vervolgens wordt u gevraagd om de diagnose-instrumenten toe te passen op een voor u bekende situatie of problematiek.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.