PSY_PC0102_head_large.jpg
Certified Professional Course psychologie van organisatieverandering
De Certified Professional Course psychologie van organisatieverandering combineert de theoretische inzichten vanuit de arbeids- en organisatiepsychologie met de inzichten en ervaringen uit de (coachings)praktijk. Tijdens de leergang wordt een vertaalslag gemaakt van de theorie naar uw eigen beroepspraktijk. Deze combinatie zorgt voor een optimaal leerresultaat. Tevens kunt u deelnemen aan een drijfverentest. Deze test geeft u inzicht in uw persoonlijke voorkeuren en stijl: hoe geeft u (bege)leiding aan de veranderingen in uw werkomgeving? Hoe zet u daarbij de eigen kwaliteiten en vaardigheden optimaal in? Na afloop van de Certified Professional Course kunt u vanuit een wetenschappelijke basis bijdragen aan het welslagen van veranderingen in uw organisatie, waarbij u rekening houdt met het welzijn van de betrokken medewerkers.

Meer informatie

Zie voor locatie, data, certificering, kosten en overige informatie de Certified Professional Course psychologie van organisatieverandering.

Op de Certified Professional Course zijn de inschrijvingsvoorwaarden van de Open Universiteit voor Certified Professional Programs (CPP) van toepassing. Wij raden u aan kennis te nemen van deze voorwaarden.

Aanmelden

Aanmelden kan zowel via onze website als via www.livlifeacademy.nl.

Vragen?

Als u inhoudelijke vragen heeft, kunt u contact opnemen met Team professional program, Open Universiteit.
Met vragen over het praktijkgedeelte kunt u contact opnemen met onze samenwerkingspartner Livlife Academy, Marjolein van der Maesen de Sombreff of Sander van der Sleen.


T +31681249496 / +31646081811

E info@livlifeacademy.nl