MW_Zorgsector_12221_head_large.jpg
Professionalisering binnen de zorg
In de zorgsector vinden grote veranderingen plaats. Zorginstellingen staan daarbij onder toenemende druk om efficiënter te werken, in een complexe omgeving met overheden, andere non-profit organisaties en particuliere bedrijven. Dit vraagt om gedreven zorgprofessionals. En om samenwerking met kennisorganisaties die in staat zijn om samen met de sector zelf tot een verdere professionalisering te komen.

De Open Universiteit is in toenemende mate actief in de zorgsector. Zij biedt hierbij niet alleen haar eigen onderzoeks- en onderwijsexpertise aan. In samenwerking met een diversiteit aan zorginstellingen en overkoepelende partijen wordt ook actief geïnvesteerd in het opbouwen van netwerken, expertise en voortdurende professionalisering van zowel sector als eigen medewerkers.

Samenwerking VEROZ en Open Universiteit

Vanaf 5 oktober 2018 bieden de Open Universiteit en Stichting VEROZ gezamenlijk een nieuwe MBA (yOUrMBA) aan met specialisatierichting Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship. Het doel van deze opleiding is om ondernemende professionals handvaten en aanknopingspunten te geven om de zorg op gepaste en innovatieve wijze de toekomst in te loodsen.

CPP Healthcare Management

De CPP Healthcare Management bestaat uit een basisjaar Applied Studies in Management, waarin thema's als strategie, organisatie, branding, finance, informatiesystemen en cybersecurity aan bod komen. Deze wordt gevolgd door een specialisatiejaar hetwelk wordt ontwikkeld op basis van actuele thema's die door deze nieuwe samenwerking tussen VEROZ en OU uit de praktijk kunnen worden opgehaald. Hierdoor blijven de specialisatievakken ook voortdurend actueel en in ontwikkeling.

Informatie en advies

Certified Professional Program toezichthouders in de zorg

Toezichthouden: andere kennis en vaardigheden

Toezichthouders hebben de uitdagende taak om de belangen van de verschillende stakeholders binnen de zorgorganisatie te kennen, te wegen en te behartigen. Dit vereist dat toezichthouders dicht(er) bij de organisatie staan en een visie ontwikkelen die past bij de mores van deze tijd. Het belang van het reflecteren op de eigen rolopvatting is hierbij cruciaal.

Ook de vaardigheden om binnen het toezichtkader met soft skills te kunnen sturen, met name op soft signals binnen en buiten de bestuurskamer, zijn hierbij van groot belang. Naast basiskennis over bedrijfskundige en organisatorische aspecten van een organisatie, vragen specifieke zorgvraagstukken om doorwrochte kennis en ervaring binnen het zorgdomein. Dan is het immers mogelijk om cliënten centraal te stellen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg te verbeteren en kostenreductie uit te voeren. Dit vraagt echter om een andere kijk op de problematiek en de mogelijkheden. Andere paradigma’s, waardoor nieuwe oplossingen volop ruimte krijgen.

Het uitvoeren van een toezichthoudende rol binnen de zorg is dus geen sinecure. Ook al heeft men behoorlijke ervaring als toezichthouder, dan nog en misschien wel juist dan, is het van belang dat de geest scherp blijft om tijdig de juiste vragen te kunnen stellen. Een goed functionerende raad van toezicht vraagt om ruime ervaring, actuele kennis en vaardigheden, maar zeker om ook structurele intervisie, reflectief vermogen en oog voor ethiek en de menselijke maat.

Meer informatie senior Toezichthouder Meer informatie aankomend Toezichthouder