null Inleiding recht: juridisch vaardig

Inleiding recht: juridisch vaardig

  • Rechtswetenschappen
  • RB3302
  • 5 EC
  • Vanaf € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

In deze cursus maakt u kennis met de basale vaardigheden van de jurist: het (online) zoeken van wetten en jurisprudentie en het lezen daarvan, alsmede het oplossen van juridische casus. Aan de hand van voorbeelden en instructies oefent u met deze vaardigheden, waarna u deze toepast op een reeks authentieke casus. U maakt ook kennis met enkele fundamentele juridische begrippen en concepten en rechtsregels, welke u gebruikt bij de vaardigheden en de casus. Op deze wijze bouwt u een degelijke praktische vaardighedenbasis op voor een verdere bestudering van het Nederlands recht.

Leerdoelen
Na het afronden van deze cursus bent u in staat om:
- wetten, jurisprudentie en enkele andere rechtsbronnen te vinden, te analyseren en toe te passen op een elementair niveau;
- een eenvoudige juridische casus op te lossen op een elementair niveau;
- van enkele onderdelen uit het positieve recht op het terrein van de verschillende - hoofdrechtsgebieden de kernbegrippen te benoemen en enkele basale rechtsregels te vinden en toe te passen;
- deze vaardigheden te gebruiken in authentieke casussen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.


Deze cursus wordt per academisch jaar tweemaal aangeboden op vaste startdata, in het eerste en in het derde kwartiel.

Deze cursus is wederzijds uitsluitend met de cursus Inleiding recht (RB0014 en voorgangers) en de Basiscursus recht (R01162 en voorgangers). Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlap niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Startbijeenkomst en begeleiding in de digitale leeromgeving in het eerste en derde kwartiel.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online bijeenkomsten
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. mr. N. van Oosterzee
1. do 11-02-2021 / 19.30-21.00 uur / Voorbereiding: Introductie en eindcasus L01
2. do 18-02-2021 / 19.30-20.30 uur / eindcasus L02
3. do 25-02-2021 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: eindcasus L03
4. do 04-03-2021 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: eincasusL04
5. do 11-03-2021 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: eindcasus L05
6. do 18-03-2021 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: eindcasus L06
7. do 25-03-2021 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: eindcasus L07
8. do 01-04-2021 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: eindcasus L08
9. do 08-04-2021 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: eindcasus L09
10. do 15-04-2021 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: eindcasus L10
11. ma 19-04-2021 / 19.30-20.30 uur / Voorbereiding: tentamentraining

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde wettenbundel

Meer informatie

Bij deze cursus dient u te beschikken over een zelf aan te schaffen wettenbundel van het collegejaar (september tot september) waarin het onderwijs voor deze cursus wordt gegeven. U kunt hiervoor kiezen uit de 'Verzameling Nederlandse Wetgeving' van uitgeverij Sdu of de 'Collegebundel' van uitgeverij Kluwer.

Deze wettenbundel zult u voortdurend gebruiken tijdens uw studie, dus bezuinig hier niet op! U dient deze bundel ook mee te nemen naar uw tentamen. Het gebruik van oude bundels of wettenverzamelingen van andere uitgevers is voor uw eigen risico.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
- een elektronisch werkboek in de digitale leeromgeving. Dit vormt de kern van de cursus.
- twee handboeken: ‘Grondslagen van het recht 1: Hoofdlijnen’ en 'Grondslagen van het recht 3: Vaardigheden', beide van uitgeverij Boom Juridisch.
- enkele aanvullende teksten. Deze teksten zijn te vinden op de cursussite.
- diverse instructies voor het zoeken van informatie op belangrijke websites. Deze instructies vindt u ook op de cursussite.

Mediagebruik

- Voor het elektronische werkboek dient u te beschikken over een computer met internetverbinding.
- Voor het oefenen van de vaardigheden en het doorwerken van de casus dient u regelmatig online de digitale bibliotheek van de Open Universiteit en andere websites en te raadplegen.
- Voor deelname aan de online bijeenkomsten in de virtuele klas dient u te beschikken over een headset met microfoon en koptelefoon.

Digitale leeromgeving

De kern van deze cursus bestaat uit het elektronisch werkboek in de cursussite in de digitale leeromgeving. Hier vindt u de zelfstudiematerialen, video's, instructies, oefeningen en terugkoppelingen, zelftoetsen en voorbeeldtentamens, plus de toegang tot de online bijeenkomsten in de virtuele klas. Ook vindt u hier het studierooster, mededelingen van uw docent en discussiefora voor u en uw medestudenten.