null Regiodagen Cultuurwetenschappen 2020: Performance & publiek

CW_Regiodagen_2020_16975_head_large.jpg
Regiodagen Cultuurwetenschappen 2020: Performance & publiek
Bij het thema 'performance' denken veel mensen al snel aan de podiumkunsten, zoals theater, dans en muziek (concerten, opera, musicals, etc.). Deze kunstvormen leveren geen tastbaar, twee- of driedimensionaal product op, maar bestaan in de eerste plaats als uitvoeringspraktijk. Een praktijk die eenmalig is en contextafhankelijk en waarbij de ervaring van het publiek een grote rol speelt.

Door de toenemende aandacht voor verschillende vormen van performance verschuift de cultuurwetenschappelijke blik van het culturele eindproduct (een dichtbundel, beeldend kunstwerk, herinneringsplaats) naar het 'uitvoeren' of 'opvoeren' van cultuur of zelfs van identiteit. Welke inzichten levert het onderzoek naar cultuur als performance op en wat leert het ons over de ervaring van cultuur door een bepaald publiek?

Regiodagen 2020

Deze vragen staan centraal tijdens de aankomende regiodagen Cultuurwetenschappen in Utrecht, Eindhoven en Zwolle. Docenten laten vanuit de verschillende cultuurwetenschappelijke disciplines zien hoe performance kan worden onderzocht. Daarnaast vertellen recent afgestudeerden over hun ervaringen met het schrijven van een bachelor- of masterscriptie. In Utrecht en Eindhoven wordt het publiek getrakteerd op een performance door dichter en beeldend kunstenaar Lies Van Gasse.

De regiodagen zijn zowel voor bachelor- en masterstudenten cultuurwetenschappen, als voor belangstellenden. In Zwolle geeft Vincent Robijn, directeur van het Historisch Centrum Overijssel, een keynote lezing over nieuwe manieren om erfgoed te presenteren.

Lees voor meer informatie en aanmelden het nieuwsbericht.