null Europees recht

Europees recht

  • Rechtswetenschappen
  • RS0422
  • 5 EC


Inhoud

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de Europese ruimte en het materiële recht, het burgerschap van de Unie, de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, concurrentie, de economische en monetaire unie en het extern optreden van de Unie. Nadat lang de realisering van de interne markt centraal heeft gestaan in het proces van de Europese integratie, wordt de belangstelling nu ook steeds meer gericht op Europese ruimte. In die Europese ruimte kan de burger van de Unie zich vrij bewegen. De burger van de Unie kan overal zijn politieke, economische en sociale grondrechten uitoefenen. Conform de in artikel 2 VEU genoemde waarden, is het Europese integratieproces niet beperkt tot het sociaal-economische leven, maar heeft het steeds meer betrekking gekregen op de maatschappelijke verhoudingen in hun geheel.

In de cursus Europees recht wordt belang toegekend aan de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens, de tentamendata van de cursus en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat u bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kunt u zich aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Deze cursus heeft een variabel startmoment.
Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via uw studiepad.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op propedeuseniveau van internationaal recht.

Begeleidingsvorm

Een startbijeenkomst in het eerste kwartiel. Daarnaast standaardbegeleiding: u kunt vragen aan de docenten stellen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 1 - begeleider: dhr.prof.dr. J.W. Sap
1. wo 07-09-2022 / 19.30-20.30 uur
2. wo 21-09-2022 / 19.30-20.30 uur
3. wo 05-10-2022 / 19.30-20.30 uur
4. wo 12-10-2022 / 19.30-20.30 uur
5. wo 26-10-2022 / 19.30-20.30 uur
6. wo 02-11-2022 / 19.30-20.30 uur

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met open vragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

24-04-2023 14:00, 29-08-2023 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een ‘schone’, niet geannoteerde wettenbundel SDU/Vermande of Kluwer
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit een leerboek en een digitale leeromgeving. U dient zelf een jurisprudentiebundel en een wetten- en verdragenbundel aan te schaffen.
Verplichte literatuur: F. Amtenbrink & H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie. Boom Juridische Uitgevers: Den Haag (meest recente uitgave).

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.