null Staats- en Bestuursrecht 1

Staats- en Bestuursrecht 1

  • Rechtswetenschappen
  • RS0502
  • 5 EC


Inhoud

De cursus Staats- en bestuursrecht I laat u diepgaand kennismaken met het materieel bestuursrecht en de algemene regels die de overheid in acht moet nemen bij het besturen. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de actoren in het publiekrecht, de verschillende vormen van bestuurshandelen en de normen die daarbij op grond van de wettelijke regels en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht moeten worden genomen. Veel van de algemene regels zijn inmiddels gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht. Diverse regels zijn echter nog niet in deze wet opgenomen, ofschoon ze wel deel uitmaken van het algemeen deel van het bestuursrecht.

In deze cursus neemt de Awb een prominente plaats in, maar daarnaast wordt ook recht behandeld dat (nog) niet in deze wet is geregeld. Het is de bedoeling dat u zowel theoretisch als praktisch inzicht verwerft in de stof en daarbij leert aanvoelen hoe bestuursorganen in voorkomende gevallen bestuursbevoegdheden in een concrete casus uitoefenen. De cursus behandelt veel rechtspraak en laat u aan de hand van (praktijkgerichte) open (casus)vragen meedenken.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk na toelating voor het schakelprogramma.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Deze cursus maakt onderdeel uit van een schakelprogramma. Pas nadat u bent toegelaten tot het volledige schakelprogramma, kunt u zich aanmelden voor een cursus. Meer informatie over het schakelprogramma en de kosten is te vinden op www.schakelzone.nl.

Aanmelden voor deze cursus is alleen mogelijk via uw studiepad.
Deze cursus wordt per academisch jaar eenmaal aangeboden.

Voorkennis

Deze cursus veronderstelt voorkennis op propedeuseniveau van bestuursrecht en staatsrecht. Enige kennis van het privaatrecht strekt tot de aanbeveling.

Begeleidingsvorm

Vier virtuele klassen in het tweede kwartiel, kennisclips en een discussieforum.

Begeleidingsbijeenkomsten


Online-bijeenkomsten
Kwartiel 2 - begeleiders: dhr.mr.dr. S. Kole en mw.mr. R. Bronsema
1. do 01-12-2022 / 19.30-21.00 uur
2. do 15-12-2022 / 19.30-21.00 uur
3. do 12-01-2023 / 19.30-21.30 uur
4. do 19-01-2023 / 19.30-21.00 uur
5. do 26-01-2023 / 19.30-21.00 uur

Tentamenvorm

Digitaal groepstentamen met meerkeuzevragen.

Tentamentoelichting

U dient zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Tentamendata

24-04-2023 19:00, 30-08-2023 19:00.

Tentamenhulpmiddelen

Een meest recente, 'schone', niet geannoteerde Ars Aequi wettenbundel Awb
'Schone' Sdu Wettenbundel Staats- en bestuursrecht
'Schone' Sdu Wettenbundel Burgerlijk (proces)recht
'Schone' Kluwer Collegebundel Publiekrecht
'Schone' Kluwer Collegebundel Privaatrecht
Het online woordenboek

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitale leeromgeving en uit het boek: R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, deel 1. Wolters Kluwer: Deventer (meest recente uitgave).

Digitale leeromgeving

Als student kunt u (na inschrijving) via de cursussite in de digitale leeromgeving aanvullende informatie en cursusmaterialen raadplegen, deelnemen aan virtuele klassen en casus oefenen. Verder heeft u via de cursussite toegang tot de discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.