Startbijeenkomst Inleiding recht in Eindhoven
Voor iedereen die start of zou willen starten met de cursus Inleiding recht, de eerste cursus van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, organiseren wij op 2 september een bijeenkomst in Eindhoven. Hier kunt u kennismaken met de cursus Inleiding recht, met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, met de OU, met de docenten en vooral ook met medestudenten.

Locatie

De startbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 2 september 2017 in studiecentrum Eindhoven.

Programma

10:30   welkom

10:45   kennismaking met medestudenten

11:15   introductie van de bachelor opleiding Rechtsgeleerdheid en de cursus Inleiding recht

11:45   over studieadvisering

12:00   lunch

12:30   interactieve lezing over een actueel onderwerp uit het strafrecht / het staatsrecht

13:00   casus uit leereenheid 1 oplossen met medestudenten

13:30   casus uit leereenheid 1 bespreken

14:00   einde

Aanmelden 

Als u zich heeft ingeschreven voor de cursus Inleiding recht, kunt u zich via de cursussite van Inleiding recht in de digitale leeromgeving yOUlearn aanmelden voor deelname. Bent u nog niet ingeschreven dan adviseren wij om dit uiterlijk maandag 14 augustus 2017 te doen via Studieaanbod.

Inleiding recht

De cursus Inleiding recht (10 EC) biedt een eerste, globale kennismaking met de academische bestudering van het Nederlandse recht. Gedurende 20 weken bestudeert u twaalf leereenheden waarin u oefent met het toepassen van het geldende recht op verschillende rechtsgebieden en met basale juridische vaardigheden zoals het lezen en vinden van wetten en jurisprudentie. Ook maakt u kennis met meer theoretische beschouwingen over juridische vraagstukken van verscheiden OU-hoogleraren in een serie video-interviews, waarna al deze elementen weer worden samengebracht in levendige en actuele casus, die wekelijks online worden besproken via de virtuele klas.