null Susan van Hooren benoemd tot hoogleraar Klinische psychologie

PSY_Benoeming_SusanvanHooren_15521_head_large.jpg
Susan van Hooren benoemd tot hoogleraar Klinische psychologie
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Susan van Hooren benoemd tot hoogleraar Klinische psychologie bij de faculteit Psychologie. De benoeming gaat in per 1 april 2021.

Inzicht in ontwikkeling en behandeling van psychische stoornissen

De hoogleraar zorgt voor een stimulerend onderwijs- en onderzoeksklimaat binnen de vakgroep. Het onderzoek waar zij leiding aan zal geven heeft als doelstelling te komen tot beter inzicht in de ontwikkeling en de behandeling van psychische klachten of stoornissen, zoals depressie, angst of persoonlijkheidsstoornissen. Het onderzoek richt zich op factoren die kunnen leiden tot deze klachten of stoornissen of het juist in stand houden. Ook wordt onderzoek verricht naar therapeutische interventies en hoe deze interventies kunnen werken. Er is aandacht voor psychotherapie, maar ook voor andere behandelvormen zoals vaktherapie en dierondersteunende interventies. Doel is manieren te vinden om door middel van therapeutische interventies psychische klachten of stoornissen te voorkomen, op te laten houden of patiënten handvatten te geven om zich aan te passen aan hun omgeving. Kenmerkend voor het onderzoek van de vakgroep is de aandacht voor e-health toepassingen, zoals een app om gevoelens in het dagelijkse leven te meten of een tablet met tools die wordt geïntegreerd in bestaande behandeling van psychische klachten.

Integratie tussen onderzoek, onderwijs en klinisch praktijk

Deze onderzoeksthema’s van de vakgroep komen alle terug binnen het onderwijs van de mastervariant Klinische psychologie, waar de hoogleraar leiding aan geeft. Het betreft een actueel curriculum met aandacht voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-mental health. In het onderwijs wordt ruime aandacht besteed aan de gang van zaken in de klinische praktijk en hoe als psycholoog te handelen in die praktijk. De opleiding wordt aangeboden via het OU principe van activerend academisch afstandsonderwijs. Susan van Hooren zal daarnaast ook actief betrokken zijn bij een nieuw te ontwikkelen mastervariant op het gebied van klinische kind- en jeugdpsychologie.

Lector en bijzonder hoogleraar

Prof. dr. Susan van Hooren (1976 Heerlen) studeerde Psychologie aan de Universiteit Maastricht en studeerde cum laude af aan de masteropleiding Seksuologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze promoveerde aan de Universiteit Maastricht op het gebied van cognitieve veroudering. In 2004 trad ze in dienst bij de Open Universiteit als universitair docent klinische psychologie. Vanaf januari 2012 combineerde ze dit docentschap met de aanstelling als Lector Kennisontwikkeling vaktherapie (KenVaK), een landelijk lectoraat van zes hogescholen, waar Zuyd hogeschool penvoerder is. In 2017 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar Vaktherapie (0,2 fte). Het was binnen Nederland de eerste leerstoel die zich richt op fundamentele vraagstukken als werkingsmechanismen en effectiviteit van vaktherapeutische interventies.

Als lector en bijzonder hoogleraar gaf ze leiding aan KenVaK, het landelijke kennisnetwerk van zes hogescholen op het gebied van Vaktherapie. Het netwerk werd in 2017 een coöperatie en groeide uit tot een samenwerking van zes hogescholen waarbinnen zo’n 20 tot 25 docent-onderzoekers en twee bijzonder lectoren actief zijn.

Van Hooren blijft haar rol als lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën voor Zuyd Hogeschool tot het einde van dit academisch jaar vervullen. Ook vanuit haar nieuwe functie zal Van Hooren met Zuyd en de nationale vaktherapie-community blijven samenwerken.

Lees ook het interview met Susan van Hooren op de website van hogeschool Zuyd.