null Training en certificering voor inzet van dieren in de zorg

PSY_12008_Antrozoologie_head_large.jpg
Gezondheid
Training en certificering voor inzet van dieren in de zorg
Steeds vaker worden dieren ingezet in zorgtrajecten en ook in onderwijs. Dat zie je niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Maar hoe weet je of je met een professional te maken hebt? Er zijn geen internationale standaardeisen of certificaten voor dit soort trajecten, noch voor de personen en dieren die die trajecten aanbieden. De Open Universiteit en partners in Polen, Estland en Noorwegen gaan werken aan dergelijke standaardeisen. Bovendien ontwikkelen ze een internationale training waarmee hond én begeleider de noodzakelijke kennis en vaardigheden aanleren en een certificaat kunnen behalen. Dat doen ze in een tweejarig Europees project 'Preparation and training of human dog teams in Dog Assisted Education and Therapy'.

Professionalisering van traject, mens en dier

De vraag naar professionele therapeuten en opleiders die honden inzetten neemt nog altijd toe. Het is in het belang van de patiënten en anderen die gebruik maken van dierondersteunde interventies dat duidelijk wordt aan welke eisen zo’n mens-hondteam moet voldoen, en dat er een standaardcertificaat komt zodat je weet of je met een professional te maken hebt. In Nederland is er onlangs al een kwaliteitsstandaard ontwikkeld door het Instituut voor Antrozoölogie. Maar in andere landen gelden weer andere standaarden of zijn er helemaal geen standaardeisen.

Handboek en training

Het doel van dit project is te komen tot internationale richtlijnen voor de kwalificaties van een therapeut/leerkracht die werkt met honden. Het project ontwikkelt een methodehandboek en een training om de vereiste kennis en vaardigheden op te doen. De training combineert e-learning met een training op locatie. Op locatie gaan de deelnemers samen met hun honden hun vaardigheden trainen. Een groep van 28 teams van mens( therapeuten en onderwijsmensen) en honden, afkomstig uit Polen, Estland, Nederland en Noorwegen, zullen de training uitproberen.

Projectteam

Het project Preparation and training of human dog teams in Dog Assisted Education and Therapy is een tweejarig Erasmus+project. In dit project werkt de vakgroep Antrozoölogie van de Open Universiteit, onder leiding van prof. dr. Marie-José Enders, samen met Stowarzyszenie Zwierzeta Ludziom uit Polen (projectleider), AntrozoologiSenteret (Noorwegen) en NPO Estonian Association of Assistance and Therapy Dogs (Estland).

 

Meer over het effect van een huisdier...