null Verkorte bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen (BSc)

Verkorte bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen (BSc)

 • Natuurwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 45 EC - 90 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2022-2023
Doorstromen als hbo-bachelor/professionele bachelor (Vlaanderen) of wo-bachelor naar een academische masteropleiding Environmental Sciences (met de MSc-graad) is een prima stap om je als milieuonderzoeker te ontwikkelen. Wil je een masteropleiding gaan volgen, dan is echter formele toelating vereist.   
 
Je studeert in deeltijd, zelfstandig en ondersteund door activerend online onderwijs naar de masteropleiding Environmental Sciences toe. Aan het einde van deze verkorte bacheloropleiding – tijdens je afstudeeronderzoek in het Virtueel milieuadviesbureau – ben je zelf betrokken bij onderzoek en vaker in contact met de docent/-onderzoekers en medestudenten. Je moet in die fase rekening houden met wekelijkse bijeenkomsten, online, en vier maal in Eindhoven.


Wat leer je in deze opleiding?

De ontwikkeling van drie competentiegebieden voor de milieuprofessional – diagnose, onderzoek en interventie – staan centraal in de samenstelling van je individuele programma. Na afronding van de bacheloropleiding kun je, met ondersteuning, bijdragen aan:  
- het wetenschappelijk in kaart brengen van een milieuprobleem, en dit probleem nader definiëren (diagnosecompetentie), 
- het onderzoeken van een milieuprobleem vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek en de wetenschappelijke rapportage daarover aan het milieuwerkveld (onderzoekscompetentie),  
- het ontwerpen en beschrijven van duurzame oplossingsrichtingen voor milieuproblemen (interventiecompetentie),  
Na afronding van het programma voldoe je aan de startcompetenties om succesvol de master Environmental Sciences (MSc) te kunnen doorlopen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Heb je een hbo-bachelor of wo-bachelorstudie geheel of gedeeltelijk gevolgd, dan kun je kiezen voor de verkorte bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen op basis van vrijstelling. Dit is de reguliere bacheloropleiding (met hetzelfde BSc-diploma), verkort vanwege vrijstellingen op basis van je vooropleiding. Na voltooiing ontvang je een bachelorgetuigschrift (met de BSc-graad). Met het bachelorgetuigschrift Milieu-natuurwetenschappen (BSc) van de Open Universiteit word je direct toegelaten tot de masteropleiding Environmental Sciences (MSc).  
De samenstelling van de verkorte bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen is afhankelijk van het niveau van je vooropleiding (hbo of universitair) en de oriëntatie van je vooropleiding (milieu-, bèta- of andere vooropleiding). Neem voor een vrijblijvend vooradvies contact op met de studieadviseur Simone Vijgen.

Milieu en natuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Sarah Jane Oates

Studente

“Ik vind het fascinerend om de plek van de mens in de natuur en het leven te bestuderen. Hoe is het leven ontstaan en geëvolueerd? Hoe zit het met klimaatverandering, en wat voor wereld willen wij nalaten aan toekomstige generaties? Zelfstudie vraagt toewijding, motivatie en discipline, werd me op het hart gedrukt. Maar ik vind het fijn om mijn muziekcarrière af te wisselen met wetenschap: zo activeer ik verschillende gebieden van mijn hersenen.”

De samenstelling van de verkorte bacheloropleiding is afhankelijk van je hbo-vooropleiding. Je individuele programma wordt door de Commissie van Examens (CvE) vastgesteld. Richtinggevend zijn de programma’s in de tabel. Voor afgestudeerde hbo-bachelors met
- hbo-milieukunde (1) 
- hbo-biochemisch/biomedisch (2) 
- hbo-chemisch en fysisch/technisch (3) 
- hbo-niet milieu; niet-bèta (4). 
Voor hbo-niet-milieu, niet-béta is 5 EC aan verplichte cursussen opgenomen in de propedeuse. Deze worden vastgelegd door de CvE. 
Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur of kijk in de studiegids.

Opbouw

Het aantal studiepunten (EC) is aangegeven voor afgestudeerde hbo-bachelors met: (1) hbo-milieukunde, (2) hbo-biochemisch/biomedisch, (3) hbo-chemisch en fysisch/technisch; of (4) hbo-niet milieu; niet bèta.
 

Studieduur

De studieduur is afhankelijk van je vooropleiding en je vrijstellingen.
Bij een milieukundige voltooide hbo-bachelorvooropleiding: 45 EC: anderhalf jaar in deeltijd.
Bij een andere voltooide hbo-bachelorvooropleiding: 60 EC-90 EC: twee tot drie jaar in deeltijd.
Bij een voltooide universitaire wo-bacheloropleiding veelal korter.

Academisch studeren op jouw manier

De verkorte bachelor Milieu-natuurwetenschappen is een opleiding  die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten.  Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Per cursus werk je zelfstandig toe naar een afrondend tentamen. Met het zelfstudiemateriaal en de (online) bijeenkomsten word je hier goed op voorbereid: er zijn studietaken met zelftoetsvragen en terugkoppelingsopdrachten, oefententamens, een digitale leeromgeving met (online) werkcolleges, vraagbaken en discussiefora met actieve deelname van docenten en studenten. Daarnaast zijn er inspirerende themadagen in studiecentrum Utrecht. 
Aan het einde van je verkorte bacheloropleiding – tijdens je afstudeeronderzoek in het Virtueel milieuadviesbureau – ben je zelf betrokken bij onderzoek en vaker in contact met de docent/-onderzoekers en medestudenten. Je moet in die fase rekening houden met wekelijkse bijeenkomsten, online, en vier maal in Eindhoven.
Voor iedere cursus vind je uitgebreide informatie op www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode. 

Tentaminering

De ontwikkeling van drie competentiegebieden van de academische milieuprofessional – diagnose, onderzoek en interventie – staat centraal. Je ontwikkeling wordt getoetst met een mix van tentamenvormen. Je moet daarbij denken aan meerkeuzetentamens als het meer om kennis gaat, beoordeling van persoonlijke projectdossiers, en opdrachten gericht op het toetsen van je vaardigheid in het wetenschappelijk rapporteren over uitgevoerd onderzoek.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen, online aanmelden voor tentamens en je studiepad bekijken. 
Via yOUlearn, de online leeromgeving, heb je toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Aanmelden

Je begint met een adviesgesprek. Daarna kun je een verzoek tot vrijstelling in de bacheloropleiding Milieu- natuurwetenschappen aanvragen. Aan dit verzoek zijn administratieve kosten verbonden.
Bij de verkorte bacheloropleiding meld je per cursus aan.

Starten

De verkorte bacheloropleiding begint meestal met de introductiecursussen Aarde, mens en milieu 1 en Aarde, mens en milieu 2. Aarde, mens en milieu 1 heeft  ieder half jaar een startdag in Burgers’ Zoo in Arnhem. We adviseren je om de cursussen te volgen in het kwartiel waarin de docent begeleiding aanbiedt. 

Vrijstelling

De omvang van de vrijstellingen in de bacheloropleiding is afhankelijk van je vooropleiding. Ook met een gedeeltelijk afgeronde opleiding aan een hogeschool of universiteit kun je in aanmerking komen voor vrijstelling.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 
 

STAP-budget

 
Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het STAP-budget via het UWV. Het aanbod is op dit moment nog beperkt, kijk voor actuele informatie op de website.

Wat kun je met jouw diploma?

Na afronding van de verkorte bacheloropleiding ontvang je een bachelorgetuigschrift BSc Milieu- natuurwetenschappen (BSc-graad). Hiermee ben je automatisch toegelaten tot de masteropleiding MSc Environmental Sciences.

Met een bachelor Milieu-natuurwetenschappen op zak ben je officieel een Bachelor of Science (BSc), een internationaal erkende titel. Je bent in staat milieuproblemen wetenschappelijk in kaart te brengen en je kunt deze problemen nader definiëren en onderzoeken. Maar je kunt ook bijdragen aan het ontwerpen en beschrijven van duurzame oplossingsrichtingen voor milieuvraagstukken. Je kunt aan de slag in diverse beleidsfuncties op academisch niveau, onder meer bij overheden, onderzoeksinstituten en andere organisaties. 

Titel

Bachelor of Science (BSc). 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur Simone Vijgen.