PSY_GZ-psychologie_13034_head_large.jpg
Vernieuwde mastervariant Gezondheidspsychologie
Wordt u geboeid door vragen als: ‘Wat motiveert mensen om te sporten?', ‘Hoe kunnen apps je helpen minder te snacken?', of ‘Hoe coach ik iemand die wenst te stoppen met roken of die tegen een burn-out aan zit?’ Dan is de mastervariant Gezondheidspsychologie precies wat u zoekt!

Gezondheidspsychologie

Gezondheid speelt een belangrijke rol in ons leven. In onze relaties, ons werk, onze passies. Het gaat over de kwaliteit van ons leven. Goed in uw vel zitten, fysiek, geestelijk en in relatie met uw omgeving; in goede gezondheid maar ook als u een ziekte heeft. Met dat interessante gebied houdt de gezondheidspsycholoog zich bezig. De mastervariant Gezondheidspsychologie richt zich dan ook op:

  • Gezondheidsbevordering
  • Ziektebeleving
  • Psychodiagnostiek
  • Positieve gezondheid

Als afgestudeerde kunt u o.a. aan de slag als psycholoog, coach, adviseur, beleidsmedewerker of onderzoeker.

Mastervariant vernieuwd in 2017-2018

We vinden het belangrijk dat ons onderwijs steeds blijft aansluiten op de praktijk, het werkveld en de theorie. Zo houden we onze opleiding actueel. Daarom kunt u in september 2017 starten met de vernieuwde mastervariant Gezondheidspsychologie.

In de nieuwe variant leert u als academisch geschoold professional om actuele gezondheidsvraagstukken aan te pakken en daarmee Nederland gezonder te maken, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg betaalbaar te houden.

Studieadvies aanvragen

Meer informatie over de samenstelling van de opleiding staat uitgebreid omschreven op de pagina Master Psychology – variant Gezondheidspsychologie.

Doorstromen als hbo- of wo-bachelor naar de mastervariant gezondheidspsychologie? De premaster gezondheidspsychologie is een opleiding die na afronding rechtstreeks toelating geeft tot deze mastervariant.

Terugblik masterclass ’Motiverende gespreksvoering bij leefstijl en gezondheid’

Alumnus aan het woord

Opbouw

  • Cursus Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing

U leert om op een planmatige wijze interventies ter bevordering van gezond gedrag te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Dit met het doel om gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en kanker te voorkomen of de gevolgen van ziekten te beperken. Recente inzichten uit de epidemiologie komen aan bod evenals theorieën over het ontstaan van gedrag en methodieken voor gedragsverandering en er is veel aandacht voor de vertaling hiervan naar de praktijk.

Brochure aanvragen

Mensen verschillen in grote mate in beleving van gezondheid. Aanpassen aan een ongeneeslijke of chronische ziekte heeft een emotionele impact op iemands leven. Het is de taak van de zorgverlener om de juiste keuzes te maken. Bij chronisch zieken komen psychische problemen veelvuldig voor en kan er sprake zijn van problematische copingstrategieën. In de patiëntcommunicatie is het essentieel hier rekening mee te houden.

Brochure aanvragen

Wanneer maak je als gezondheidspsycholoog gebruik van diagnostische vaardigheden? Eigenlijk is dit altijd de eerste stap voordat een advies, interventie of methode wordt aangeboden die gericht is op gedragsverandering of gedragsbehoud. Naast diagnostiek op groepsniveau (bij het ontwikkelen van interventies) is ook individuele diagnostiek in de hulpverlening belangrijk.

Brochure aanvragen

  • Cursus Interventies in de praktijk: positieve gezondheid

Hoe kunt u als hulpverlener in de praktijk cliënten ondersteunen om gezonder te leven, welbevinden te vergroten of psychosociale problemen aan te pakken? Waar vindt u methoden en therapieën die aansluiten bij de hulpvraag van een cliënt? Welke oefeningen uit motiverende gespreksvoering kunt u gebruiken om cliënten beter te motiveren tot gedragsverandering en weerstand te verminderen? Welke rol kunt u hebben bij een wijkgerichte benadering en met welke organisaties en deskundigen werkt u samen? Dit zijn vragen die beantwoord worden in de cursus.

Brochure aanvragen

Stage

In de stage doet u kennis en ervaring op met het werk en de taak van een afgestudeerde gezondheidspsycholoog in een beroeps- of onderzoekssituatie.

Scriptieplan & scriptie

In de cursus Onderzoekspracticum scriptieplan maakt u een opzet voor een empirisch afstudeeronderzoek dat u in de cursus Empirisch afstudeeronderzoek gaat uitvoeren en verslaan. Het onderwerp sluit aan bij thema’s uit het onderzoek van de wetenschappelijke staf, zoals determinanten van leefstijl, effectieve methoden voor gedragsverandering en zelfmanagement bij chronisch zieken.

Presentaties en lezingen

Bekijk lezingen over Positieve gezondheid, Chronisch ziek zijn: chaos in je hoofd en eHealth in maart 2017.

Bekijk de presentatie van de vakgroep Gezondheidspsychologie tijdens het minisymposium in maart 2017.

Onderzoek

Opleiding en onderzoek zijn bij ons gekoppeld: nieuwe bevindingen uit ons onderzoek worden direct verwerkt in het curriculum. De student staat bij ons centraal: we sluiten aan bij de vraag van studenten, staan open voor ideeën en laten studenten graag meedenken over voorbeelden uit de praktijk. Als student leert u de toepassingen kennen en probeert die te vertalen naar uw eigen (toekomstige) praktijk.

Meer informatie over Onderzoek Gezondheidspsychologie.

Docenten

mw. prof. dr. Lilian Lechner, vakgroepvoorzitter, hoogleraar Gezondheidspsychologie

dhr. dr. Aart Mudde, universitair docent

mw. dr. Brenda Berendsen, universitair docent

mw. dr. Catherine Bolman, universitair hoofddocent

mw. Denise Peels MSc, universitair docent

mw. dr. Esther Bakker, universitair docent

dhr. dr. Gjalt-Jorn Peters, universitair docent

mw. dr. Marjan Nijkamp, universitair docent

mw. dr. Natascha de Hoog, universitair docent