Viering dies natalis
De 33e diesviering van de Open Universiteit vindt plaats op dinsdagmiddag 26 september en heeft als thema De digitale samenleving. En nu?! Een vraagteken, omdat er nog zoveel te ontdekken valt aan de wijze waarop technologie ons leven vorm gaat geven. En een uitroepteken, omdat we al dagelijks met de gevolgen van digitale technologie worden geconfronteerd.

De twee winnaars van de OU Wetenschapsprijs 2016 zullen ieder vanuit hun vakgebied hierover spreken. Prof. dr. Lilian Lechner (psychologie) kijkt naar de ontwikkelingen van e-health en prof. dr. Jac Rinkes (rechtsgeleerdheid) deelt zijn gedachten over ‘robotrecht’. Het thema wordt ingeleid door de rector magnificus, prof. mr. Anja Oskamp.

Belangstellenden zijn van harte welkom om de diesviering bij te wonen. Men kan zich aanmelden voor deelname aan de diesviering op www.ou.nl/dies.