null Webinar: Van wie zijn de botanische tuinen?

CW_MndGesch_BotanischeTuinen_head_large.jpg
Webinar: Van wie zijn de botanische tuinen?
Op donderdag 8 oktober 2020 kun je deelnemen aan het webinar in het kader van de Maand van de geschiedenis. Het thema in 2020 is Oost/West. Kom deelnemen, alles is online te volgen en meediscussiëren over dit boeiende onderwerp kan ook. Want, van wie zijn de botanische tuinen nu echt?

Plekken waar Oost en West in al hun schoonheid en kwaadaardigheid tegelijkertijd samenkomen zijn botanische tuinen: veelal gesticht door westerse overheersers in koloniën om lokale flora te inventariseren en verder te ontwikkelen om daar vervolgens profijt mee te behalen. In hun opzet en doel reflecteerden ze de westerse rationaliteit, wetenschap en handelsbelangen. Ze worden veelal gezien als de start van de natuurwetenschappen in voormalige koloniën als Singapore, Nederlands-Indië of India en ontlenen aan die zienswijze veelal hun (tentatieve) status als Werelderfgoed.

Beroemde tuinen

Deze westerse instellingen bouwden echter voort op lokale praktijken en kennis. Zo was de beroemde tuin in Bogor, Indonesië, gesticht op de plek waar al in de laat vijftiende eeuw door het Sundanese koninkrijk een bos (Samida) was aangelegd om bijzondere bomen te beschermen die als heilig werden beschouwd. En zonder lokale kennis over flora waren Europeanen, soms letterlijk, ten dode opgeschreven.

Natuurwetenschappelijk belang

Botanische tuinen zijn lang enkel bestudeerd vanwege hun natuurwetenschappelijke belang voor het Westen. Westerse wetenschappers en hun kennis vormden het middelpunt van deze studies. In dit webinar proberen we met een ander, en minder eurocentrisch, perspectief naar dergelijke tuinen in Indonesië, Zuid-Afrika en Suriname te kijken. 

Wat was bijvoorbeeld het belang van lokale kennis en reeds bestaande praktijken in de vestiging en ontwikkeling van botanische tuinen? Hoe kwam die kennis en de exploitatie van die kennis tot stand tot stand binnen de imperiale ruimte van kolonie en moederland?
Na een lezing van een expert op het gebied van de (ethno-)botanie en een interview met dr. Sadiah Boonstra, curator van de tentoonstelling 'On the nature of Botanical Gardens' gaan we het gesprek met elkaar en het publiek over deze kwesties aan. 

Datum: donderdag 8 oktober 2020
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: online
Organisatie: Marieke Borren en Caroline Drieënhuizen

Aanmelden: Aanmeldformulier Webinar Botanische tuinen
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden