null WOBBLE-stappenplan voor leerkrachten

OW_Wiebelkinderen_CelesteMeijs_head_large.jpg
Leren
WOBBLE-stappenplan voor leerkrachten
Om leerkrachten te helpen leerlingen met niet-optimale prikkelverwerking te ondersteunen, is er een WOBBLE-stappenplan ontwikkeld. Dat stappenplan, met handleiding en poster, is te downloaden van de website van de Open Universiteit.

WOBBLE-onderzoek

Het stappenplan is een praktisch uitvloeisel van het Wiebelkinderen Onderzoek naar Betere Breinprestaties en LeerEffecten (de WOBBLE-studie). Dat is uitgevoerd door onderzoekers van de Open Universiteit in samenwerking met Maastricht University, Ergotherapie midden Limburg, Movare en een groot aantal scholen in Limburg. Over dit onderzoek is al eerder een bericht verschenen op deze website.

Uit dat onderzoek kwam naar voren dat een op de drie tot vier kinderen in het basisonderwijs een niet-optimale verwerking van zintuiglijke prikkels heeft. Sommige kinderen zijn te gevoelig of juist niet gevoelig genoeg voor prikkels om goed mee te doen in de klas. Er worden hulpmiddelen gebruikt om ervoor te zorgen dat de kinderen hun aandacht beter kunnen richten op de taak of instructie. Maar die hulpmiddelen werken niet altijd en soms zelfs averechts als ze niet goed worden gebruikt. 

Stappenplan

Het is daarom goed als leerkrachten op een verantwoorde manier kunnen vaststellen of leerlingen een niet-optimale prikkelverwerking hebben en wat wel en niet werkt om dat te verbeteren. Het onderzoeksteam heeft daartoe het stappenplan ontwikkeld.

‘Het stappenplan is om leerkrachten te ondersteunen die leerlingen in de klas hebben die mogelijk problemen ervaren door hun manier van het verwerken van zintuiglijke prikkels’, vertelt onderzoeker Celeste Meijs. ‘Aan de hand van het stappenplan en de observatie kunnen leerkrachten in kaart brengen wat er tijdens een bepaalde les gebeurt met een kind, hoe dit kan samenhangen met het verwerken van zintuiglijke prikkels en wat de leerkracht kan doen om de leerling te ondersteunen.’ 

Belang ergotherapeut

Omdat het onderzoek ook heeft uitgewezen dat inzetten van hulpmiddelen (wiebelkussen, tangle, hoofdtelefoon) niet altijd werkt, en soms zelfs averechts, benadrukt Meijs dat samenwerking met een ergotherapeut met expertise op dit gebied raadzaam is. ‘Dat is belangrijk omdat kennis over de sensorische prikkelverwerking nodig is.’

Informatie

Meer informatie is te vinden op onze speciale WOBBLE-pagina. Hier kunt u ook het Stappenplan downloaden.