null Workshop samenwerkend leren in een virtuele klas

ALG_MicroM_VirtueleKlas_15233_head_large.jpg
Workshop samenwerkend leren in een virtuele klas
Hoe kun je samenwerkend leren in de virtuele klas vormgeven? Dat is de centrale vraag in het e-handboek Online samenwerkend leren. Het handboek is voor iedereen gratis beschikbaar. Wil je kennis maken met het e-handboek en onder begeleiding aan de slag met een eigen ontwerp, neem dan deel aan onze workshop. Op vrijdagochtend 24 september 2021 vindt deze plaats in de virtuele klas. Deelname is gratis.

Eigen ontwerp voor samenwerkend leren in een virtuele klas

Het handboek wil docenten inspireren en biedt hulp bij de keuze, het ontwerp en de toepassing van werkvormen in verschillende onderwijscontexten. Het e-handboek is vrij toegankelijk. In de gratis workshops kun je verder kennis maken met het e-handboek en ga je onder begeleiding aan de slag met een eigen ontwerp.

Meld je aan

De workshop vindt plaats op vrijdagochtend 24 september 2021 in de virtuele klas.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier.

Project

Het handboek is ontwikkeld in het kader van het BISON (Begeleiden In Synchroon Online oNderwijs) project. Het project werd ondersteund door de het ministerie van OCW in het kader van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 (pijler online onderwijs).