www.ou.nl

Proef eens van...
..............Psychologie

Opdracht waarnemingsprocessen

In deze opdracht vind u een aantal invulzinnen over waarnemingsprocessen. Het is de bedoeling dat u deze zinnen aanvult door telkens het juiste woord in te vullen.
De processen die ons helpen de wereld waar te nemen zijn in te delen in twee grote groepen. De eerste groep processen abstraheert primaire visuele elementen uit de omgeving en maakt hier een basaal beeld van. Dit zijn de zogeheten processen. Hierbij worden bijvoorbeeld door de gestaltpsychologie diverse fenomenen onderscheiden die ons helpen perceptuele informatie te organiseren. De voornaamste daarvan is de verzameling waarvan goede voortzetting, gelijkheid, nabijheid en de vier belangrijkste zijn.

Daarnaast is er de groep processen waarbij we op basis van contextinformatie het basale beeld interpreteren tot een betekenisvol geheel. Een mooie voorbeeld hiervan is het verschijnsel dat het zien van een woord ons helpt de samenstellende letters sneller te herkennen, dit noemen we het .
Visuele illusie
Bij het waarnemen van diepte gebruiken twee typen aanwijzingen. Ten eerste zijn er de diepteaanwijzingen waarbij we gebruik maken van informatie uit beide ogen. Ten tweede zijn er de diepteaanwijzingen waarbij we aan informatie uit een oog voldoende hebben.

Uit onderzoek naar deze laatste groep aanwijzingen blijkt dat onze waarneming van diepte en grootte sterk samenhangen. Objecten die een groot beeld achterlaten op onze retina ervaren wij alsof zij zijn. Naarmate dat beeld kleiner wordt ervaren wij de betreffende objecten alsof zij steeds zijn.