www.ou.nl

Proef eens van...
..............Psychologie

Zelftoets Waarneming

Deze zelftoets bestaat uit 8 multiple choice vragen. Beantwoord de vragen aan de hand van hetgeen u in deze proefcursus heeft bestudeerd, zonder dit studiemateriaal te raadplegen.
 1. Dat we geneigd zijn om objecten die op elkaar lijken, waar te nemen als een eenheid noemt men in de gestaltpsychologie het principe van

 2. gelijkheid
  nabijheid
  geslotenheid
  symmetrie


 3. Volgens de feature detection theorie herkennen we objecten doordat we

 4. het object vergelijken met een beperkt aantal sjablonen in ons hoofd
  een aantal karakteristieke kenmerken van het object herkennen
  uit de omgeving van het object af leiden welk object het moet zijn
  op basis van verwachtingen een voorspelling formuleren over de aard van het object


 5. Op basis van onderzoek naar ons waarnemingssysteem kunnen we, ten aanzien van de verhouding tussen bottom-up en top-down processen, concluderen dat

 6. we nog onvoldoende weten om iets te zeggen over deze verhouding
  onze waarneming hoofdzakelijk bestaat uit bottom-up processen
  onze waarneming hoofdzakelijk bestaat uit top-down processen
  onze waarneming bestaat uit zowel bottom-up processen als top-down processen


 7. Wanneer we, vanuit onze verwachtingen over de aard van een object, een visuele stimulus aanvullen met lijnen of vlakken die er in werkelijkheid niet zijn, dan spreken we over

 8. ambigue figuren
  subjectieve contouren
  lineair perspectief
  interpositie van objecten


 9. Het woordsuperioriteitseffect houdt in dat

 10. woorden door ons eerder herkend worden dan niet talige objecten
  in onze taalwaarneming woorden altijd voorrang krijgen boven complete zinnen
  het woord waar een letter deel van uitmaakt, helpt bij het herkennen van die letter
  in onze taalwaarneming woorden altijd voorrang krijgen boven afzonderlijke letters


 11. Volgens welke theorie vergelijkt het perceptuele systeem een visuele stimulus met sjablonen in ons geheugen, die alle ons bekende voorwerpen vertegenwoordigen?

 12. de theorie van Ames
  de twee factoren theorie
  de template matching theorie
  de theorie van figuur-achtergrondscheiding


 13. De zintuiglijke prikkel die daadwerkelijk de zenuwuiteinden in onze ogen stimuleert, noemen we de

 14. proximale stimulus
  perceptuele stimulus
  sensorische stimulus
  distale stimulus


 15. De bewegingsparallax is

 16. een binoculaire diepteaanwijzing
  een perceptueel groeperingsprincipe
  een vorm van patroonherkenning
  een monoculaire diepteaanwijzing