ALG_Bibliotheek_12943_head_large.jpg
Auditieve functiebeperking
Mogelijkheden bij een auditieve functiebeperking zoals doofheid of slechthorendheid.

Begeleiding

U kunt zich per e-mail laten begeleiden. U bekijkt samen met de docent of Adviseur Studeren met een functiebeperking, mw. Cleo Merckx (+31 45 576 2888 of drempelsweg@ou.nl) of voorzieningen nodig zijn tijdens verplichte bijeenkomsten.
U kunt geluidsopnames maken van de begeleidingsbijeenkomsten zodat u deze later nog eens kunt beluisteren. De aanwezige studenten moeten instemmen met de opname (privacybescherming) en de opname mag uitsluitend gebruikt worden voor eigen studie, oefening en gebruik. Wilt u een audio-opname maken, leg dan aan het begin van de begeleidingsbijeenkomst uit waarom het opnemen nodig is en vraag dan toestemming hiervoor.

Tentaminering

Wordt een cursus afgesloten met een mondeling tentamen waaraan u vanwege uw functiebeperking niet kunt deelnemen, neemt u dan contact op met de Adviseur Studeren met een functiebeperking om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een aangepast tentamen.
Stuur uiterlijk acht weken voor het tentamen het Intakeformulier en een medische verklaring naar:

Open Universiteit
Adviseur Studeren met een functiebeperking
Postbus 4444
6401 CX Heerlen.