ALG_Boek_13028_head_large.jpg
Chronische ziekte
Mogelijkheden met een chronische ziekte zoals reuma, astma, ME/CVS, ziekte van Crohn, diabetes etc.

Begeleiding

Bij sommige cursussen horen verplichte bijeenkomsten. Kunt u deze door uw ziekte niet bijwonen, neem dan tijdig contact op met de Adviseur Studeren met een functiebeperking, mw. Cleo Merckx (+31 45 576 2888 of drempelsweg@ou.nl) om andere mogelijkheden te bekijken.

Studiemateriaal

Geef op het intakeformulier aan wat u wel en niet kunt. Daarna bekijkt u samen met de Adviseur Studeren met een functiebeperking welke voorzieningen nodig zijn. Mochten er zich problemen voordoen, neem dan contact op met de adviseur. Deze zoekt samen met u naar alternatieven.

Tentaminering

Kunt u niet op gebruikelijke wijze tentamens afleggen, neem dan contact op met de adviseur om de mogelijkheden te bekijken voor een aangepast tentamen (bijvoorbeeld een ander tijdstip, een aparte ruimte, het gebruik van een computer, verlengde tentamentijd of rustpauzes).

Stuur uiterlijk acht weken voor het tentamen het Intakeformulier en een medische verklaring naar:
Open Universiteit
Adviseur Studeren met een functiebeperking
Postbus 4444
6401 CX Heerlen.