Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Cijfers en feiten

Kerncijfers

Een overzicht van de Open Universiteit in cijfers.
(Zie voor meer informatie Jaarverslag 2016.)

Onderwijs/studenten

(Ingeschreven Nederlandse en Vlaamse studenten op 31 december 2016) 14.006*
Instroom nieuwe Nederlandse en Vlaamse studenten 3.390
Diploma's (getuigschriften in wettelijke zin) 414 propedeusediploma's
275 diploma's bacheloropleidingen
419 diploma's masteropleidingen
Studentoordeel over de opleiding in het algemeen (op basis van Nationale Studenten Enquête) 86,2% geeft een score van 4 of 5
Aantal afgelegde tentamens 30.360
Aantal keren dat studenten voor een tentamen zijn geslaagd 21.072
Onderwijsdeelname 207.253 EC (2015: 185.038 EC)
Behaalde studiepunten per student  7,85 EC (2015: 6,8 EC)
Cursusuitval  35% (2015: 45,9%)

 

* De daling van het aantal studiepunten ten opzichte van 2015 hangt voor een belangrijk deel samen met een andere wijze van administratieve vastlegging.

Onderzoek

Promoties 25
Wetenschappelijke publicaties totaal

555

Open access publicaties 94
Vakpublicaties 487
Congresbijdragen/overig 942

 

Personeel

Wetenschappelijk personeel 259 fte's
Ondersteunend beheerspersoneel 256 fte's
  ------------
Totaal 515 fte's

 

Financiële kerncijfers

Eigen vermogen 10.400.000 euro
Exploitatieresultaat 3.600.000 euro
Solvabiliteit 26%