Veranderende grenzen

Nationalisme in Europa 1815-1989

Omvang: 25 studieuren
Inhoud cursus

Onze wereld globaliseert in snel tempo. Tegelijk zien we in West-Europa verscherpte culturele tegenstellingen en een opleving van nationale sentimenten. Het begrip ‘natie’ speelt hierbij een centrale rol. Deze cursus gaat in op de ontwikkeling van het denken over natie en natievorming en schetst mede aan de hand van kaarten de historische ontwikkelingen rond het nationalisme in de negentiende en twintigste eeuw.

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
» Cultuurwetenschappen
» Informatica
» Natuurwetenschappen
» www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.