Introductie

Aan de basis van deze cursus Literair lezen staat leesgenot. Wat is er prettiger dan je terugtrekken 'met een boekje in een hoekje'? Genieten van mooie taal in een verhaal of een gedicht, je in vervoering laten brengen door spannende of ontroerende verhalen, je hoofd breken over een ingewikkelde ideeėnroman, je verdiepen in het leven van andere mensen en culturen, dat zijn volgens ons zeer aangename kanten van het kunnen lezen.

In de tweede plaats gaat het ons om de ontraadseling van de betovering door 'literatuur'. Wat gebeurt er als je een tekst leest, hoe werkt een tekst, hoe werken ontroering en spanning?
De makers van deze cursus geloven hartstochtelijk in het belang van literatuur voor de samenleving. Literatuur is bijzonder invloedrijk. Machthebbers vrezen de kracht van literatuur voor de verspreiding van ideeėn. In de beknoptheid van een literaire tekst zijn in verleden en heden zaken van leven en dood aan de orde gesteld die op een andere manier moeilijk of veel minder direct aansprekend onder woorden gebracht konden worden.

Er is bijna niets zo persoonlijk als een leeservaring, maar wanneer anderen dezelfde ervaring met hetzelfde boek opgedaan hebben, schept dat een speciale band. Vandaag de dag springen leesclubs en leeskringen als paddestoelen de grond uit. Maar om zinvol over een boek te kunnen praten, is het handig om over dezelfde 'woordenschat' te beschikken, en om bij het geven van een waardeoordeel over een boek meer te kunnen zeggen dan dat het 'mooi' is.

Deze cursus helpt u bij het aanleren van die 'woordenschat' en bij het formuleren van de argumenten waarom een tekst literair genoemd kan worden. De discussie in de leesclub kan daardoor gestructureerder verlopen en uw interpretaties worden er interessanter door.

We beginnen met de vraag wat het begrip 'literatuur' eigenlijk inhoudt. Daarna behandelen we een aantal aspecten van verhalende teksten, die bij (vrijwel) iedere verhaalanalyse relevant zijn. We sluiten deze beknopte cursus verhaalanalyse af met een 'toets', waarbij we willen laten zien wat het letten op bepaalde tekstelementen oplevert bij de interpretatie van een tekst, en hoe u uw interpretatie met tekstfragmenten kunt schragen.

Leerdoelen

Na bestudering van deze korte cursus in het analyseren van verhalend proza bent u in staat

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
» Cultuurwetenschappen
» Informatica
» Natuurwetenschappen
» www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.