Leereenheid 5: Analyse en interpretatie

Inhoud

Introductie
Verdere inhoud van leereenheid 5

Te downloaden via de downloadpagina

Leereenheid 5
Oefentekst 9: Rascha Peper

Introductie

Deze leereenheid bestaat uit de analyse van een verhaal van Rascha Peper. In de leereenheden 1-4 zijn begrippen besproken die samen een model geven voor de analyse van verhalende teksten. Zo'n analyse laat de kunstgrepen zien, die een verhalende tekst maken tot wat hij is. Betekenissen en effecten worden door die kunstgrepen be´nvloed. Inzicht in de kunstgrepen is dan ook een grote steun bij het interpreteren van een verhalende tekst. Dat betekent niet, dat de interpretatie automatisch uit de analyse kan worden afgeleid. Interpretatie is immers een toekenning door een lezer, en in die zin individueel. De analyse helpt de interpreet echter wel. Zij dwingt deze immers, zich bepaalde vragen over de tekst te stellen en systematisch naar antwoorden daarop te zoeken. Ook verschaft zij de lezer argumenten om een interpretatie tegenover anderen te verdedigen.
Met deze analyse van een compleet verhaal sluit de cursus Literair lezen af. Ook bij andere verhalen en bij romans, kunt u deze vragenlijst als model hanteren.

Top


Verdere inhoud van leereenheid 5

Leereenheid 5 bestaat uit

  • een eindtoets. Deze eindtoets kan worden gedaan nadat de voorgaande leereenheden 1 t/m 4 zijn bestudeerd.
  • een oefentekst. Hiernaar wordt in de eindtoets verwezen.
  • uitwerkingen van de opgaven van de eindtoets.

Alle materiaal is te vinden in de files die gedownload kunnen worden (zie bovenaan deze pagina).

Top

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
╗ Cultuurwetenschappen
╗ Informatica
╗ Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.