Cursus: Nederland in beeld

Versie: 08-01-2008
Studieduur: 25 uur

Inhoud

Structuur van de cursus
Uitleg over het gebruik van het cursusmateriaal


Structuur van de cursus

Het cursusmateriaal bestaat uit een introductie, zes thema's en een afsluiting. Elk van de thema's heeft een introductietekst, een 'aksieplan' en een hoeveelheid visueel bronnenmateriaal. Als hulpmiddelen is een tweetal handreikingen beschikbaar en uitgewerkte terugkoppelingen voor de opdrachten. Deze hulpmiddelen hebben voor alle thema's dezelfde inhoud. In het aksieplan bij ieder thema staan de studeeraanwijzingen voor dat thema.

Top


Uitleg over het gebruik van het cursusmateriaal

In het linkermenu staat onder "start cursus" de structuur van de cursus weergegeven. U kunt van daaruit de introductie, de zes thema's en de afsluiting benaderen.

Top

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Cultuurwetenschappen
Informatica
Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.