Als deze cursus me bevalt, hoe kan ik dan verder gaan?

U kunt besluiten zich in te schrijven bij de Open Universiteit bij de faculteit Cultuurwetenschappen. De volgende cursussen zijn geschikte cursussen als vervolg op deze korte cursus.

OriŽntatiecursus Cultuurwetenschappen

Deze cursus staat aan het begin van de studie Cultuurwetenschappen. U maakt kennis met de disciplines cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuurwetenschap en filosofie die tezamen de opleiding Cultuurwetenschappen vormen. De OriŽntatiecursus Cultuurwetenschappen (C44122) gaat over de vaderlandse geschiedenis in de periode vanaf het Bourgondische tijdperk tot en met de Gouden eeuw van de Republiek.

Nederland moderniseert 1948-1973

De cursus Nederland in beeld is qua periode een vervolg op de cursus Modernisering: Nederland en Vlaanderen 1948-1973 (C36321). In deze cursus komen de ontwikkelingen in Nederland tijdens de wederopbouwjaren in de jaren '50 en de rebelse jaren '60 aan bod. De cursus wordt in de opleiding aangeboden aan het eind van de bachelor. Een nadere beschrijving van de cursus vindt u door hier te klikken.

Bewegend beeld

In de cursus Nederland in beeld wordt veel aandacht besteed aan (het gebruik van) visuele historische bronnen. In de cursus Bewegend beeld (C27231) leert u verder hoe bewegend beeld te analyseren. Het gaat dan niet alleen om visueel beeldmateriaal als historische bron, maar veel meer ook om visueel beeldmateriaal als cultuuruiting. Een nadere beschrijving van de cursus vindt u door hier te klikken.

Kijken naar Amerika

De cursus Kijken naar Amerika (C19111) gaat over Amerikaanse cultuur in de twintigste eeuw alsmede over de ontvangst van Amerikaanse cultuurelementen in Nederland. Amerikaanse cultuur moet hierbij in de meest brede zin worden opgevat, zodat er bijvoorbeeld ook aandacht is voor moderne media als film en televisie. Een nadere beschrijving van de cursus vindt u door hier te klikken.

Naast cultuurhistorische bevat het programma van Cultuurwetenschappen ook cursussen over beeldende kunst, letterkunde en filosofie.

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Ľ Cultuurwetenschappen
Ľ Informatica
Ľ Natuurwetenschappen
Ľ www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.