Introductie

Inhoud

Kijken naar het recente verleden
Verdere inhoud van de introductie

Te downloaden via de downloadpagina

Introductie


Kijken naar het recente verleden

Geschiedenis is momenteel 'hot'. Het verleden in het algemeen en het recente verleden in het bijzonder staat weer volop in de belangstelling. Zo trekken de uitzendingen van Andere tijden van de VPRO en de documentaires van Geschiedenis TV en The History Channel veel kijkers. Ook vliegen de vele (foto)boeken en DVD’s die de laatste tijd over de decennia na de Tweede Wereldoorlog verschijnen als warme broodjes over de toonbank.

Beeldmateriaal, al dan niet bewegend, vormt een belangrijke bron voor de interpretatie van onze eigentijdse maatschappelijke en culturele verschijnselen. Onze kennis en ideeën over gebeurtenissen en ontwikkelingen in de jaren die nog niet zo lang achter ons liggen, worden erg sterk bepaald door visuele bronnen (zoals foto’s en televisiebeelden) die wij niet zelden herhaaldelijk onder ogen hebben gekregen. Het gros van de Nederlanders zal bij het noemen van de kaping van de trein bij Wijster in 1975 door een groep Zuid-Molukkers het beeld voor ogen krijgen van een stilstaande trein met aan weerszijden een locomotief, die vanwege de kenmerkende vorm ook wel ‘Hondekop’ werd genoemd. Vaak hoeft men niet eens eerst een historische gebeurtenis aan te duiden; ook als de omschrijving van een bepaald spraakmakend beeld(fragment) wordt gegeven - bijvoorbeeld van een Chinese jongeman die met tas in de hand voor een tank gaat staan -, zal menigeen onmiddellijk plaats (Plein van de Hemelse Vrede in Peking) en jaar (1989) van het voorval kunnen geven.

Wat voor beelden heeft u bij de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de jaren zeventig en tachtig op onder meer het terrein van de economie, de techniek, de vrijetijdsbesteding, natuur en milieu, woningbouw en ruimtelijke ordening en de emancipatie c.q. het mondiger worden van de vrouw en de gewone burger? Denkt u bij het thema 'economie' bijvoorbeeld vrijwel onmiddellijk aan de reeks autoloze zondagen van eind 1973, toen kinderen op de snelweg gingen rolschaatsten? En bij de economische recessie van begin jaren tachtig? Ziet u dan de grote protestmanifestaties van de vakbonden weer voor u? Was u echter daadwerkelijk ooggetuige van deze gebeurtenissen of heeft u ze 's avonds op TV gezien? Wat voor beelden komen er bij het begrip 'vrijtijdsbesteding' bovendrijven? Het bezoeken van grootschalige popfestivals? Of de eerste (vlieg)trips naar de zonnige stranden van Spanje? Hoe zag toentertijd eigenlijk uw woning en de inrichting van uw woning eruit? Had u - zoals dat regelmatig in allerlei schetsen en karakteriseringen van die tijd naar voren wordt gebracht - inderdaad een oranje-bruine inrichting met een zitkuil en schrootjes aan de muur of behang met grote patronen?

Top


Verdere inhoud van de introductie

De introductie bestaat uit

Alle materiaal is te vinden in het bestand dat gedownload kan worden (zie bovenaan deze pagina).

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
» Cultuurwetenschappen
» Informatica
» Natuurwetenschappen
» www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.