Thema 4: It's the economy, you stupid! Gastarbeider, herintredende vrouwen in een veranderende economie

Inhoud

Inleiding
Aksieplan voor thema 4

Te downloaden via de downloadpagina

Thema 4, tekst
Bronnenkritiek
Beeldanalyse
Terugkoppeling film, een uitgewerkte analyse
Terugkoppeling foto, een uitgewerkte analyse


Inleiding

Na de periode van wederopbouw in de jaren vijftig kwam in de jaren zestig de welvaart steeds meer onder ieders handbereik. De krappe arbeidsmarkt leidde tot hogere lonen, het bruto nationaal product bleef jaarlijks stijgen. Tussen 1965 en 1970 bereikte de economische groei een recordhoogte van zo'n 5% gemiddeld per jaar. De bomen leken tot ver in de hemel te groeien. Nederland veranderde
langzaam maar zeker in een consumptiemaatschappij. Deze ontwikkelingen hadden grote gevolgen voor onze levenswijze. Het hogere loon maakte het mogelijk om het consumptiepatroon fors bij te stellen. Zo nam in het huishouden het aantal elektrische apparaten snel toe, apparaten die veel tijdwinst konden opleveren, maar anderzijds ook weer een beslag op onze tijd legden. De aanschaf van een auto vergrootte onze actieradius, een grotere woon-werkafstand viel gemakkelijk te overbruggen. Velen verkozen nu een prettige leefomgeving boven een woning op fietsafstand van de fabriek of het kantoor. Rond 1970 hadden weinigen oog voor de paradoxen die modernisering met zich meebracht. Zo werden de gevolgen van de economische groei voor het milieu en het beslag op ruimte maar langzaam onderkend. In 1972 legde het rapport 'Grenzen aan de groei' van de club van Rome weliswaar de bijl aan het heersende vooruitgangsgeloof, maar velen beschouwden deze club als een stel onheilsprofeten. Aan de ongekend lange periode van economische groei kwam echter aan het begin van de jaren zeventig een einde. De stijgende inflatie en de eerste werklozen bleken de voorboden van een economische recessie. Deze eerste economische crisis werd in 1979 gevolgd door een tweede die veel grotere gevolgen voor de Nederlandse samenleving heeft gehad. Eind jaren tachtig raakt Nederland weer uit het dal en begint een nieuwe periode van economische voorspoed. Het tijdperk van de yuppen, de aandelenwinsten en het geloof in groei herstelde.

Aan de hand van drie thema's, de economische crisis van 1973 en 1979, de veranderende positie van gastarbeiders Ún van vrouwen op de arbeidsmarkt, worden een aantal economische ontwikkelingen uit dit tijdvak in vogelvlucht geschetst. De geboden schets toont maar een deel van de ontwikkelingen.

Top


Aksieplan voor thema 4

Voor de bestudering van thema 4 volgt u onderstaand Aksieplan. De teksten, handreikingen en terugkoppeling zijn te vinden in de files die u kunt downloaden (zie bovenaan deze pagina)

Aksie 1 Lees de tekst behorende bij thema 4: It's the economy, you stupid!
Aksie 2 Bekijk het aangeboden beeldmateriaal. U kiest uit het aanbod 5 foto's of 1 filmpje om nader te analyseren. Lees de handreiking: Bronnenkritiek
Aksie 3 Opdracht: Pas de bronnenkritiek toe op het gekozen beeldmateriaal
Aksie 4 Bronnen bevatten veelal meer informatie dan de maker bedoeld heeft. Lees de handreiking: Beeldanalyse
Aksie 5 Opdracht: Beschrijf wat de maker heeft willen tonen. Maak hierbij ook, indien aanwezig, gebruik van onderschriften/toelichting bij de geselecteerde beelden.
Aksie 6 Opdracht: Beschrijf welke, door de maker onbedoeld opgenomen informatie, op de door u gekozen beelden te vinden is.
Aksie 7 Om tot een juiste interpretatie van het afgebeelde te komen, heeft u vaak informatie vanuit andere, schriftelijke bronnen nodig.
Opdracht: Geef aan naar welke aanvullende informatie u op zoek zou moeten gaan om het afgebeelde zo goed mogelijk van de meest plausibele context te kunnen plaatsen om zo tot een toekenning van betekenis te kunnen komen.
Aksie 8 Leg uw analyse nog eens naast de thematekst uit het cursusmateriaal.
Opdracht: Beantwoord, ter afsluiting, de volgende vraag: Welke informatie voegt de analyse van dit beeldmateriaal toe aan de informatie die in het tekstmateriaal bij het thema is geboden?


U vindt bij de downloads als terugkoppeling voorbeelden van een uitgewerkte analyse. U kunt de foto en de film waarop de terugkoppeling wordt gegeven hier zien.

Top

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
╗ Cultuurwetenschappen
╗ Informatica
╗ Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.