Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed

Inleiding

Stemmen op schrift van de hand van Frits van Oostrom is deel n van een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis, genaamd Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Gedurende de laatste honderdvijftig jaar is al zes maal eerder gepoogd de Middelnederlandse letterkunde in een synthetiserende literatuurgeschiedenis samen te vatten. Van Oostroms Stemmen op schrift is dus de zevende poging.

Wat deze verschillende pogingen om tot een synthese te komen duidelijk maken, is dat het resultaat zr verschillend kan zijn. Stemmen op schrift is boven alles een literatuurgeschiedenis van "het grote verhaal" (p. 18), het is, zoals de schrijver zelf ook benadrukt, veel meer een leesboek dan een naslagwerk (p. 23). In die zin staat het in schril contrast tot bijvoorbeeld J. te Winkels klassieke Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde uit 1922 dat primair een naslagwerk is waarin de "harde feiten" inzake de Nederlandse letterkunde zo compleet mogelijk zijn opgesomd.

Zie ook: www.literatuurgeschiedenis.nl (Frits van Oostrom maakt deel uit van de redactie van deze website) (verwijzing opent in een nieuw venster)

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Cultuurwetenschappen
Informatica
Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.