Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed

Literair erfgoed (2)

Doel van het boek is om te voorkomen dat de waardevolle teksten uit het verleden uit ons cultureel geheugen verdwijnen. Zowel wetenschappelijk als cultureel zou dit volgens Van Oostrom een verlies betekenen en Stemmen op schrift is geschreven om dit potentiėle verlies voor de tijd van nu te illustreren.

De dialoog met het verleden waarin deze benadering resulteert, komt niet alleen voort uit liefde voor de tijd van toen, maar wordt ook ingegeven door de idee dat de middeleeuwse literatuur ook de hedendaagse lezer "reflecties biedt die in de beste en actuele zin des woords te denken geven" (p.23). Voorbeelden van dit laatste zijn naar het oordeel van Van Oostrom de Arabische wortels van de vroegste Europese poėzie, het grote vrouwelijke aandeel in de cultuur, de hang naar kennis zoals die op de achtergrond een rol speelt in de Brandaan, de manier waarop Reynaert zijn publiek confronteert met de zwarte kanten in zichzelf, etc.

Kortom, essentieel in Van Oostroms benadering is de overtuiging dat de middeleeuwse literatuur ook de lezer van nu nog iets te bieden heeft. Om die reden moeten we met deze literatuur in gesprek blijven en het is die overtuiging die aan het feit ten grondslag ligt dat Stemmen op schrift vooral een leesboek voor een hedendaags publiek is.

OPDRACHT 2: Herlees "De tweede stem" (p. 19-21)

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
» Cultuurwetenschappen
» Informatica
» Natuurwetenschappen
» www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.