Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed

Literair erfgoed (3)

Kenmerkend voor Stemmen op schrift is ook de in verhouding ruime aandacht voor vakgenoten, zowel uit een recent als veel vroeger verleden. Ook dit hangt samen met de erfgoedbenadering van de schrijver. Het is immers vooral binnen een dergelijke optiek dat de "melodie van onze eeuwenlange omgang met dit erfgoed" (p. 19) een natuurlijke plaats krijgt.

Hoe ging men in andere tijden met het literaire erfgoed om? Wat waren de oogmerken van onze voorgangers? Dat zijn vragen die veel meer passen in een boek dat "het grote verhaal" wil vertellen dan in een naslagwerk waarin zo veel mogelijk alle bekende feiten op een rijtje zijn gezet. En zo lezen we niet alleen over hoe Justus Lipsius in 1591 het handschrift met de Wachtendonckse psalmen onder ogen kreeg, maar ook hoe Willem de Vreese (1869-1938) met een gigantische camera in mahoniehouten kist Europa afreisde om onbekende Middelnederlandse bronnen vast te leggen, en ook - als grappig terzijde - over de teleurstelling die de filoloog Ún vrijetijdszeiler W.P. Gerritsen heeft ervaren bij het lezen van een passage in de Brandaan waarin wordt vermeld dat Brandaan zijn schip op volle zee laat stilleggen om zijn logboek bij te werken (p. 190).

OPDRACHT 3: bekijk het videofragment waarin Frits van Oostrom een beschouwing geeft n.a.v. Karel ende Elegast. (Om technische redenen is het videofragment niet beschikbaar. We werken aan een oplossing.)

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
╗ Cultuurwetenschappen
╗ Informatica
╗ Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.