Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed

Stemmen op schrift : opbouw

Zie ook: www.stemmenopschrift.nl (verwijzing opent in een nieuw venster)

Na de inleiding ("Ouverture") komt in hoofdstuk 1 ("Wereld in losse woorden") als het ware de voorgeschiedenis van de Middelnederlandse letterkunde aan bod. Zo lezen we onder meer over Nederlandse woorden in Latijnse teksten, het beroemde gedichtje Hebban olla vogala nestas hagunnan, de Oudfriese rechtsteksten, en de overgeleverde fragmenten van het Nevelingenlied en Vanden bere Wisselau.

In hoofdstuk 2 ("Veldekes Umwelt") staat de vroegste Nederlandse literatuur centraal, namelijk die uit de streek van Maas en Nederrijn. Hierin gaat het uiteraard om Heinric van Veldeke, maar ook de Reis van Sint-Brandaan krijgt hier een plaats. Ook gaat Van Oostrom in op het pikante (maar cultuurwetenschappelijk ook intrigerende) gegeven dat Veldeke zowel door Nederlandse als Duitse letterkundigen is "geclaimd".

Hoofdstuk 3 ("Het grote verhaal") handelt over de ridderepiek. Deze literatuur is niet alleen van een latere datum dan die uit hoofdstuk 2, maar de ridderepiek is ook afkomstig uit een andere streek, namelijk Vlaanderen en Brabant.

In hoofdstuk 4 ("Missie en mystiek") behandelt Van Oostrom de religieuze literatuur. Hier komen niet alleen bijbelepiek, heiligenlevens en bijbelvertalingen aan bod, maar in dit hoofdstuk is ook ruim aandacht voor de mystieke literatuur en is een speciaal sub-hoofdstuk ingeruimd voor "schrijvende vrouwen" (met bijzondere aandacht voor Hadewijch).

Hoofdstuk 5 ("Willem en Jacob") is volledig gewijd aan het zo populaire Vanden vos Reynaerde, geschreven door Willem, en aan Jacob van Maerlant, schrijver van een gigantisch en ook nog gevarieerd - maar desondanks weinig populair - oeuvre. Van Oostrom plaatst het accent hier anders dan veel van zijn voorgangers hebben gedaan en beziet hem veel positiever: "Europees bezien was het niet alleen uitzonderlijk veel wat Maerlant schreef, maar tevens uitgesproken vroeg" (p. 545) en hij noemt hem dan ook "Europees pionier".

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Cultuurwetenschappen
Informatica
Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.