Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed

De verankering in de huidige tijd (1)

Zoals gezegd, Van Oostrom vertelt het verhaal van de vroege Middelnederlandse letterkunde voor het geďnteresseerde publiek van nu, en zeker niet alleen voor vakgenoten. Zelf heeft hij het getypeerd als een "exercitie in het niemandsland tussen essay en encyclopedie" (p. 24), en Van Oostrom heeft met het staaltje "creatieve non-fictie" dat hij heeft afgeleverd veel lof geoogst. Daarbij komt dat Van Oostrom een begenadigd stilist is1 , hetgeen een recensent ertoe gebracht heeft Stemmen op schrift te typeren als "literatuur over literatuur"2.

Als gezegd, centraal in Stemmen of schrift is Van Oostroms poging om het literaire erfgoed dat hij behandelt in de huidige tijd te verankeren. Een recensent van Stemmen op schrift heeft dit als volgt uitgedrukt: "In zijn boek laat hij het verleden niet alleen voor zich zelf spreken, maar wijst hij ook, nooit nadrukkelijk, maar telkens speels en uitdagend, op de verhouding van dat erfgoed tot het heden"3.

Op welke wijze verankert Van Oostrom het literaire erfgoed uit de middeleeuwen in de huidige tijd? Vanuit cultuurwetenschappelijk oogpunt is dit een belangwekkende vraag waar in deze cursus nadrukkelijk bij wordt stilgestaan. Ter illustratie een greep uit de door Van Oostrom benutte procedés om zijn verhaal te actualiseren en de moderne lezer bij de stof te betrekken om zo de dialoog met het verleden te voeren. Erfgoed representeert immers per definitie geen statisch, historisch, "dood" gegeven, maar erfgoed "doe je". Omgang met erfgoed veronderstelt een actieve rol van (in dit geval) de hedendaagse lezer, met als doel de kwalitatieve verbetering van onze hedendaagse cultuur door omgang met iets uit het verleden.

OPDRACHT 4: Lees hoofdstuk 1 "Wereld in losse woorden" (p. 25-115)


1. Met zijn eerdere Maerlants wereld verwierf Van Oostrom de AKO Literatuurprijs 1996, terwijl Stemmen op schrift in 2006 voor deze prijs werd genomineerd.

2. Herman Pleij in Vrij Nederland.

3. In de bespreking van Stemmen op schrift door Herman Brinkman in De Groene Amsterdammer.

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
» Cultuurwetenschappen
» Informatica
» Natuurwetenschappen
» www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.