Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed

De verankering in de huidige tijd (2)

In het hoofdstuk "Wereld in losse woorden" kan een aantal passages worden aangewezen die duidelijk maken hoe Van Oostrom het verleden met het heden tracht te verbinden. Hieronder volgt een aantal voorbeelden:

Voorbeeld 1

Het hoofdstuk heeft een hedendaags motto, namelijk een gedicht van A. Roland Holst uit Een winter aan zee (1937):

Uit welk oud vergeetboek
vlagen thans de heilswoorden
boven ons tot een vloek?
Wat woei die bladen open
opdat wij dit aanhoorden?

Voorbeeld 2

Ook in de tekst gebruikt Van Oostrom met enige regelmaat literaire verwijzingen, bijvoorbeeld op p. 34 waar over de monniken van de abdij Egmond wordt opgemerkt dat zij hun annalen bijhielden "als 'een accountant, scherp en strikt' (om met Achterberg te spreken)".

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Cultuurwetenschappen
Informatica
Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.