Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed

De verankering in de huidige tijd (4)

Voorbeeld 4

Soms last Van Oostrom, bij wijze van een terzijde, relevante, hedendaagse informatie in. In een passage waarin hij handelt over het toevoegen van losse woorden uit de volkstaal aan in het Latijn gestelde teksten lezen we, bij wijze van een actuele gedachtesprong, het volgende: "Het schijnt overigens dat het Vaticaan nog steeds een speciaal bureau heeft dat belast is met de fabricage van Latijnse termen voor moderne begrippen. Naar verluidt vergadert het, vijf man sterk, iedere donderdag en bedenkt dan neologismen als vesticula balnearis Bikiniana voor een bepaald type badkleding en placenta compressa voor pizza." (p. 50)

Als zodanig misschien niet direct relevant, maar actualiserende intermezzo's als deze leggen wel een direct verband met het verleden waarover Van Oostrom nu juist had vermeld (p. 49) dat de volkstaal voor sommige zaken woorden had die ontbraken in het Latijn van de monniken.

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Cultuurwetenschappen
Informatica
Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.