Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed

De verankering in de huidige tijd (5)

Voorbeeld 5

Wat in verhouding veel aandacht heeft getrokken, is Van Oostroms neiging om soms harde waardeoordelen te vellen over de door hem besproken teksten. Immers, hier rijst natuurlijk direct de vraag op grond waarvan deze oordelen precies zijn gebaseerd en hoe gerechtvaardigd die oordelen eigenlijk zijn1.

In dit verband is deze laatste kwestie niet relevant, daar het hier alleen gaat over hoe Van Oostrom de dialoog met het literaire erfgoed vorm geeft. En cruciaal in dit verband is natuurlijk dat deze harde oordelen worden geveld door een hedendaags lezer (Van Oostrom) voor het lezerspubliek van Stemmen op schrift . Een voorbeeld. Bij het Nevelingenlied, de enige bekende rechtstreekse vertaling van het Nibelungenlied, vermeldt Van Oostrom dat hier "het beeld [is] gerezen dat hier archa´sche stof is vermalen tot late, smakeloze epische eenheidworst in christelijke saus" (p. 82), een typering die de voorgangers van Van Oostrom niet zo snel uit hun pen zouden hebben laten vloeien2.


1. Zie bijvoorbeeld de bespreking van Herman Pleij.

2. Op dit punt heeft Pleij nogal wat kritiek op Stemmen op schrift . Toch rijst de vraag of Pleijs formulering "Toch is het soms moeilijk te verteren dat de Nevelingen, Vanden bere Wisselau en vooral de Lundse liederen zo snerend en gekscherend van het podium verwijderd worden" wel recht doet aan Van Oostroms feitelijke teksten. Wie de desbetreffende passages uit Stemmen op schrift erop naleest, zal zien dat die in de regel een stuk genuanceerder uitpakken dan Pleij suggereert. Dit alles neemt niet weg dat Van Oostrom met enige regelmaat waardeoordelen uitspreekt over de door hem behandelde teksten.

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
╗ Cultuurwetenschappen
╗ Informatica
╗ Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.