Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed

De verankering in de huidige tijd (6)

Het voorgaande was slechts een greep uit de manieren waarop Van Oostrom de beoefening van de Middelnederlandse letterkunde in het heden verankert: het illustreert zijn poging om de beoefening van de historische letterkunde vorm te geven als dialoog met het verleden, als een activiteit die er toe doet.

OPDRACHT 5: bekijk het videofragment waarin Frits van Oostrom een beschouwing geeft n.a.v. Karel ende Elegast opnieuw en ga voor u zelf na hoe Van Oostrom hier de "dialoog met het verleden" invult. (Om technische redenen is het videofragment niet beschikbaar. We werken aan een oplossing.)

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Cultuurwetenschappen
Informatica
Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.